မိန္းကေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ေယာက်္ားေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ အရပ္အေမာင္းက ကြာျခားမႈရွိျပီးေတာ့ အခုလုိမ်ိဳး အရပ္ပုတာ၊ အရပ္ရွည္တာေတြက အဝတ္အစားေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ၾကီးမားတဲ့သက္ေရာက္မႈတစ္ခုရွိေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခုတစ္္ခါမွာေတာ့ အရပ္ပုတဲ့အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီတစ္ထည္ကို ဘယ္လုိမ်ိဳး ေရြးခ်ယ္ရမလဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။ ဂ်င္းေဘာင္းဘီဆုိတာက ေယာက်္ားေလးတိုင္း မရွိမျဖစ္ ဝတ္ဆင္တတ္တဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ျပီးေတာ့ သူမ်ားေတြဝတ္ထားတာ အရမ္းလုိက္လုိ႔ လုိက္ဝတ္တာထက္ ကိုယ့္အတြက္ပဲ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ျပီး အကိုက္ညီဆံုးကို ဝတ္ဆင္ရမွာပါ။

Source: Idleman

ကုိယ္ဝတ္ဆင္ခ်င္တဲ့ပံုစံကုိ ေသခ်ာရွာေဖြပါ

Source: Idleman

အရပ္ရွည္တဲ့အမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ဂ်င္းေဘာင္းဘီအပြတစ္ထည္ကို ဝတ္ဆင္တာက ဘာမွမျဖစ္ေပမယ့္ အရပ္ပုတဲ့သူမ်ားအတြက္ကေတာ့ ကုိယ့္ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဂ်င္းေဘာင္းဘီကပဲ ပံုက်ေစမွာပါ။ ေအာက္က ရွည္ေနတာကို ျပန္ေခါက္လိုက္မယ္ဆုိရင္ ပိုျပီးေတာင္ စတိုင္က်ေနဦးမွာပါ။

လူေတြပံုစံကြာျခားသလုိပဲ ဂ်င္းေဘာင္းဘီေတြကလည္း ကြာျခားပါတယ္

Source: Idleman

Levi’s ရဲ႕ ဒီ Series က လူၾကိဳက္အရမ္းမ်ားလုိ႔၊ LEE ရဲ႕ ဒီ Jeans ေတြက အရမ္း Hit ျဖစ္ေနလုိ႔ လုိက္ျပီးဝတ္တယ္ဆုိတာထက္ ကိုယ့္အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးကိုပဲ Brand မဟုတ္ရင္ေတာင္ လုိက္ဖက္တယ္ဆိုရင္ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

Slim Fit Jeans

Source: DML Jeans

Slim Fit ေတြက အရပ္ရွည္တဲ့သူေတြဆုိလည္း သိသာေစျပီးေတာ့ အရပ္ပုတဲ့သူေတြကိုလည္း မသိသာေစပဲ ပိုျပီး အရပ္ရွည္လာေစသလုိထင္ေစတဲ့အတြက္ ဝယ္မယ္ဆုိရင္ ထိပ္ဆံုးက ထည့္ျပီး စဥ္းစားသင့္တဲ့အရာေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းဝယ္ထြက္ရင္ သူငယ္ခ်င္းကို ေခၚသြားပါ

Source: SCA Engage

ဂ်င္းေဘာင္းဘီက အျခားေသာ စတုိင္ေဘာင္းဘီေတြထက္ ပိုျပီးအဝတ္မ်ားမယ့္ အဝတ္အစားတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုထဲထက္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ အဝတ္မ်ားတဲ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို ဝယ္ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ အေဖာ္ေခၚသြားပါ။