ကုိယ့္ကုိစိတ္ဆင္းရဲေအာင္၊ အက်ိဳးစီးပြားပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့သူေတြက ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ေတြ႔ႀကံဳဆက္ဆံရတဲ့အခါမွာ ဘယ္လုိနည္းလမ္းေတြကုိ က်င့္သံုးမလဲ။ သူတုိ႔ေပးလာတဲ့စိတ္အေနွာင့္အယွက္ေတြကုိ လက္ခံယူမလား၊မယူဘူးလားဆုိတာ သင့္အေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္။

ဥေပကၡာျပဳနုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ

Source: athletic.co.za

ကုိယ့္အေပၚေကာင္းက်ိဳးမေပးတဲ့လူေတြကုိ အတတ္နုိင္ဆံုးဥေပကၡာျပဳေပးပါ။ ဒါဆုိသူတုိ႔ရဲ႕မေကာင္းတဲ့လမ္းကို သူတုိ႔ပဲသြားပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ကစိတ္ထဲကမထုတ္နုိင္ဘဲ သူတုိ႔ေပးတဲ့စိတ္ဆင္းရဲမႈေတြကုိ ယူမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတို႔နဲ႔အတူ မေကာင္းတဲ့လမ္းကို သင္ပါလုိက္သြားရသလုိပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေ၀းေ၀းကေရွာင္နုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ

Source: ScienceAlert

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕လုပ္ရပ္ကုိၾကည့္ၿပီး စိတ္ဓတ္ကိုခန္႔မွန္းသိနိုင္ပါတယ္။ သင့္အေပၚေနာက္ေက်ာဓားနဲ႔ထိုးမယ့္လူေတြက သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိေနနိုင္ပါတယ္။ ဒီလုိလူမ်ိဳးေတြကုိ ေသခ်ာသတိထားၿပီး သူတုိ႔နဲ႔မပတ္သက္မိေအာင္ ေ၀းေ၀းကေရွာင္ေနသင့္ပါတယ္။

ေစတနာထားနုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ

Source: Shutterstock

ကုိယ့္ကုိမေကာင္းတာေတြေပးေပမယ့္ ကိုယ္ကအေကာင္းေတြပဲျပန္ေပးလိုက္ပါ။ အတတ္နုိင္ဆံုးေရွာင္ေပမယ့္ ေရွာင္မရတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာ သူတုိ႔လုိမေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြမထားမိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ေစတနာရဲ႕တံု႔ ျပန္မႈက ေအးခ်မ္းပါလိမ့္မယ္။