အလုပ္အဆင္ေျပတိုးတက္ဖုိ႔အတြက္ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈေတြဟာ မလိုအပ္တဲ့ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။ အၿမဲအျပစ္ေျပာတတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီဆုိရင္ အဲ့အက်င့္ကို အျမန္ျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။

ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္တတ္သူတစ္ဦးလား

Source: exame.abril.com.br

လုပ္ငန္းခြင္မွာ အျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈေတြ မရွိသင့္ပါဘူး။ ကုိယ့္လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းကိုျဖစ္ေစ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကိုျဖစ္ေစ ျပစ္တင္ေျပာဆုိမႈေတြကို ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြးေတြ၊ ခင္မင္ရင္းနွီးမႈေတြဟာ သင့္ရဲ႕ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕တဲ့အက်င့္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတတ္ပါတယ္။

အေကာင္းျမင္တတ္ပါေစ

Source: concord.rs

မည္သူ႔အေပၚမဆုိ အၿမဲအေကာင္းျမင္တတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။သင့္ရဲ႕အေကာင္းျမင္စိတ္ဟာ ဆိုးသြမ္းတဲ့သူေတြကုိေတာင္ လူေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးနုိင္ပါတယ္။

နားဝင္ေအာင္ေျပာဆုိပါ

Source: delfi.lt

လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းဟာ အမွားေတြလုပ္ေဆာင္မိၿပီဆုိရင္ ဘယ္လုိေျဖရွင္းမလဲ။ ျပစ္တင္ေအာ္ေငါက္ျခင္းထက္ ေကာင္းမြန္တဲ့စကားလံုးေတြနဲ႔ သူနားလည္ေအာင္ေျပာျပရွင္းျပေပးလုိက္ပါ။