တက္တူးေတြကို ထိုးၾကသူေတြဟာ အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ခံယူခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အေရၿပားေပၚ ထိုးသြင္းၾကတာပါ။ ဒီေန႔မွာေတာ့ တက္တူးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ထိုတက္တူးတစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ေၿပာၿပေပးခ်င္ပါတယ္။

Source: https://slavetotheneedle.com/

ဒီတစ္ခါေၿပာၿပေပးမယ့္ တက္တူးေတြကေတာ့ ၿခေသၤ့တက္တူးေတြအေၾကာင္းပါ။ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ အထိုးမ်ားတဲ့ တက္တူးအမ်ိဳးအစားေတြထဲမွာ ၿခေသၤ့ပံုတက္တူးက ထိပ္ဆံုးက ပါဝင္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ၿခေသၤ့ပံု တက္တူး

Source: https://authoritytattoo.com/

ဒီတက္တူးပံုစံကေတာ့ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔အတူ ဂ်ပန္ၿခေသၤ့ပံုစံ ကိုယ္စားၿပဳတက္တူးပါ။ သူ႔ရဲ႕အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ခြန္အား ၾကီးမားတာ၊ ဂုဏ္က်က္သေရၿမင့္မားတာနဲ႔  တရားမွ်တမႈဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္အသီးသီး ရွိေနပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္ကေတာ့ ဆာမူရိုင္းယဥ္ေက်းမႈကို ကိုယ္စားၿပဳထားတာပါ။

ၿခေသၤ့နဲ႔ နဂါးႏွစ္ေကာင္တြဲ တက္တူး

Source: http://actually.sg/wp-content

အာဏာရွိတဲ႔ အေကာင္ၾကီးႏွစ္ေကာင္ကိုု အတူယွဥ္တြဲ ထိုးသြင္းထားတဲ့ တက္တူးပံုဒီဇိုင္းပါ။ ဒါကေတာ့ အခြင့္အာဏာနဲ႔အတူ တန္ခိုး အစြမ္းသတၱိေတြကိုပါ ေပါင္းစပ္ထားတဲ႔ အဓိပၸါယ္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီတက္တူးက ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔လည္း အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ရဲ႕ တန္းတူညီမွ်ရွိမႈကိုလည္း ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။

ၿခေသၤ့နဲ႔ သိုးငယ္ပံု တက္တူး

Source: http://bonbaden.info

ဆန္႔က်င္ဘက္အရာေတြကို ကိုယ္စားၿပဳထားတဲ့ တက္တူးပံုစံေတြပါ။ ၿခေသၤ့နဲ႔သိုးငယ္ တြဲရက္တက္တူးဟာ မတူညီတဲ႔ ကမာၻႏွစ္ခုကို ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။ ၿခေသၤ့ပံုကေတာ့  အာဏာ၊ တန္ခိုးနဲ႔ ပါဝါၾကီးတာကို ကိုယ္စားၿပဳၿပီးေတာ့ သိုးငယ္ပံုကေတာ့ အၿပစ္ကင္းစင္မႈဝိညာဥ္ နဲ႔အတူ ကိုယ္က်င့္တရားသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ၿခင္းလို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

ၿခေသၤ့အမပံုတက္တူး

Source: http://tattoos-book.com/

တခ်ိဳ႔ကလည္း ၿခေသၤ့အမပံုတက္တူးေတြ ထိုးသြင္းထားတတ္ၾကပါတယ္။ ၿခေသၤ့အမဆိုတာကေတာ့ ေတာတြင္းရဲ႕ မိဖုရားတစ္ပါးအၿဖစ္လူသိမ်ားၾကပါတယ္။ ဒီတက္တူးရဲ႕ အဓိပၸါယ္နဲ႔ကိုယ္စားၿပဳမႈကေတာ့ ၿခေသၤ့အမရဲ႕ ၿပင္းထန္တဲ႔ သစၥာရွိမႈ၊ မာနေထာင္လႊားမႈေတြနဲ႔အတူ အမ်ိဳးသမီးထုရဲ႕ သေကၤတတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။