ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ မ်ားေသာအားၿဖင့္ေတာ့ တက္တူးထိုးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ၿခေသၤ့ပံုကို အထိုးမ်ားၾကပါတယ္။ ခုမွမဟုတ္ပါဘူး ဟိုးအရင္ကတည္းကပါ။

Source: https://images.designtrends.com/

ၿခေသၤ့ဟာ ေတာတြင္းဘုရင္တစ္ပါးၿဖစ္သလို တန္ခိုးအာဏာနဲ႔အတူ ရဲစြမ္းသတၱိအၿပည့္ရွိၿခင္းကိုလည္း ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။ ဒီေတာ့ ၿခေသၤ့ပံုတက္တူးနဲ႔အတူ သူတို႔ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေတြကို အပိုင္း ၂ အၿဖစ္ ဆက္လက္ေဖာ္ၿပေပးပါမယ္။

ပန္းၿခေသၤ့တက္တူး

Source: https://images.designtrends.com/

ပန္းေတြဝန္းၿခံထားတဲ့ ၿခေသၤ့ပံုေတြ၊ ၿခေသၤ့ပန္းပန္ထားတဲ့ ပံုေတြကိုလည္း အေရၿပားေပၚမွာ ေရးဆြဲပံုေဖာ္ထားတတ္ၾကၿပန္ပါေသးတယ္။ ဒီပန္းၿခေသၤ့တက္တူးရဲ႕ ကိုယ္စားၿပဳမႈက မိန္းမသားထု၊ အထူးက်က္သေရၿပည့္မႈနဲ႔အတူ လွပေက်ာ့ရွင္းမႈေတြရဲ႕ သေကၤတၿဖစ္ပါတယ္။ စိတ္အားထက္သန္မႈနဲ႔ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္မႈတို႔ရဲ႕ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကိုလည္း ကိုယ္စားၿပဳပါတယ္။

ၿခေသၤ့ဖ၀ါးပံုတက္တူး

Source: http://www.reddevboard.com/

ၿခေသၤ့ရဲ႕ ဖ၀ါးပံုသ႑ာန္တက္တူးေလးေတြကိုလည္း ရူးရူးသြပ္သြပ္ ထိုးၾကသူေတြရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ကိုယ္စားၿပဳမႈတို႔ကေတာ့ တိုးတက္မႈ နဲ႔ ေအာင္ၿမင္မႈ သေကၤတေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ကိုယ္စားၿပဳမႈေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္ ။ အဲဒါေတြကေတာ့ ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ၿခင္း ၊ ရဲစြမ္းသတၱိရွိၿခင္း နဲ႔ မွန္ကန္တဲ့လမ္းကို လမ္းညႊန္ၿပသၿခင္းတို႔ပဲၿဖစ္ပါတယ္။

Rasta ၿခေသၤ့ပံုတက္တူး

Source: http://insigniatattoo.com

မ်ားေသာအားၿဖင့္ ဒီ ရာစတာၿခေသၤ့တက္တူးကိုေတာ့ ၿခေသၤ့ဦးေခါင္းမွာ ၾကက္ဆံၿမီးက်စ္ေလးေတြနဲ႔ အထာက်က်ေဂၚေနတဲ႔ ပံုစံတက္တူးေတြပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီတက္တူးေတြကေတာ့ အခြင့္အဏာနဲ႔ ၿမင့္ၿမတ္ၿခင္းကို ကိုယ္စားၿပဳၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း သည္းခံစိတ္ရွိမႈ၊ လက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိမႈနဲ႔ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈေတြအတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိလွတဲ႔ တက္တူးပံုစံပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဟိန္းေဟာက္ေနတဲ႔ ၿခေသၤ့ပံုစံတက္တူး

Source: http://hdfreewallpaper.net/

ဒီတက္တူးကိုလည္း ၿမန္မာၿပည္မွာ အထိုးမ်ားၾကပါတယ္။ ဒီတက္တူးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္အၿဖစ္ေမြးဖြားလာတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ကိုယ္စားၿပဳမႈေတြကေတာ့ အံ့အားသင့္ဖြယ္ တန္ခိုးအာဏာေတြအေပၚ ယံုၾကည္သက္ဝင္ၿခင္းနဲ႔ အားငယ္သူေတြအတြက္ ရပ္တည္ေပးၿခင္းစတဲ႔ အဓိပၸါယ္ေတြၿပည့္ႏွက္ေနတဲ႔ တက္တူးပံုစံပဲၿဖစ္ပါတယ္။