ခႏၶာကိုယ္ကို လွပေတာင့္တင္းတဲ့ၾကြက္သားေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္နုိင္ဖုိ႔အတြက္က အေပၚပိုင္းတင္ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ခႏၶာကုိယ္ေအာက္ပိုင္းလည္း က်စ္လ်စ္ေတာင့္တင္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါမွညီမွ်တဲ့ခႏၶာကုိယ္ၾကြက္သားေတြနဲ႔ စတုိင္က်တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္မွာေပ့ါ။ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းၾကြက္သားေတြ က်စ္လ်စ္ခုိင္မာဖုိ႔ ဒီေလ့က်င့္ခန္းေတြနဲ႔ စမ္းသပ္လုိက္ပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း (၁)

Source: flickr.com

ခႏၶာကိုယ္ကုိ ညီညာတဲ့ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ပက္လက္အေနအထားရွိပါေစ။ ေနာက္ေျခေထာက္နွစ္ဖက္ကုိ ေျဖာင့္တန္းစြာထားၿပီး ေျဖးညွင္းစြာ အေပၚကုိမတင္ပါ။ လက္နဲ႔ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းကုိလည္း ဟန္ခ်က္ညီစြာ မတင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္း(၂)

Source: mensfitness.com

ခႏၶာကိုယ္ကုိမတ္တတ္အေနအထားျဖင့္ ေျခေထာက္နွစ္ဖက္ကုိ အေနေတာ္ခ်ဲထားပါ။ ေနာက္လက္နွစ္ဖက္ကုိ ေရွ႕သုိ႔တည့္တည့္ဆန္႔တန္းၿပီး ေျဖးညွင္းစြာထုိင္ခ်ပါ။ ေနာက္ေျဖးညွင္းစြာျပန္ထပါ။ ထိုင္တဲ့ေနရာမွာ ေအာက္ထိမေရာက္ေစပဲ  ၃ပံု ၂ပံု ေလာက္သာ ထုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္း(၃)

Source: Men Health India

ဒီေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ စက္ကိရိယာလုိအပ္ပါတယ္။ ေျခေထာက္ၾကြက္သားေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့စက္ကိရိယာကိုအသံုးျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။