အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္အတြက္ အလုိအပ္ဆံုးနဲ႔ ခန္႔ညားမႈအရွိနုိင္ဆံုးအသံုးအေဆာင္တစ္ခုကေတာ့ ကားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာ အရြယ္ေရာက္တဲ့အမ်ိဳးသားတိုင္း ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရွိၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ကားေလးရဲ႕အတြင္းပိုင္းကို သူမ်ားေတြထက္ ထူးျခားေအာင္ဘယ္လုိဒီဇိုင္းေတြနဲ႔ အလွဆင္ၾကမလဲ။

ရုိးရွင္းတဲ့ဒီဇိုင္း

Source: Pinterest

အရိုးဆံုးဟာ အဆန္းဆံုးျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ဆုိရုိးစကားရွိပါတယ္။ ၾကည့္လုိက္တာနဲ႔ေအးခ်မ္းသြားေစတဲ့ အေရာင္မ်ားကုိသံုးၿပီး ရုိးရွင္းတဲ့အတြင္းပိုင္းအျပင္အဆင္က ထူးျခားတဲ့စတုိင္တစ္ခုကို ေပးစြမ္းနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ေရွးေခတ္ဒီဇိုင္း

Source: Chainimage

ကားအတြင္းပိုင္းအျပင္အဆင္ကို ထူးျခားဆန္းသစ္တဲ့စိတ္ကူးေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္ခ်င္ပါသလား။ ဒါဆုိေရွးေခတ္ဒီဇိုင္းေတြနဲ႔ ပံုေဖာ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ခန္႔က ဒီဇိုင္းေတြဟာ ယေန႔ေခတ္မွာျပန္လည္ဆန္းသစ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အေရာင္စံုကာလာမ်ားနဲ႔လူငယ္ဒီဇိုင္း

Source: antonukhanov.livejournal.com

ကိုယ္ဟာ တက္ၾကြလန္းဆန္းတဲ့စိတ္ခံစားမႈေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသူတစ္ေယာက္ဆုိပါက ကိုယ့္ကားရဲ႕အတြင္းပိုင္းျပင္ဆင္မႈေတြဟာလည္း လူငယ္ဆန္တဲ့ဒီဇိုင္းေတြျဖစ္သင့္တာေပ့ါ။ ကားအတြင္းပိုင္း အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကုိ လူငယ္ဆန္ဆန္ေတြ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

တည္ၿငိမ္တဲ့ဒီဇိုင္း

Source: dailycarblog.com

ခန္႔ညားတည္ၿငိမ္တဲ့လူႀကီးလူေကာင္းစတုိင္နဲ႔ သင့္အတြက္ ကားအတြင္းပုိင္းဒီဇိုင္းအျပင္အဆင္ကုိ ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ ခပ္ရင့္ရင့္အေရာင္ေတြနဲ႔ လူႀကီးဆန္တဲ့အသံုးအေဆာင္ေတြကို ဦးစားေပးသင့္ပါတယ္။