အမ်ိဳးသားတုိင္းဟာ စိတ္တုိင္းက်ခႏၶာကိုယ္ကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ၾကပါတယ္။ အမ်ားစုဟာ ေန႔ေရာ၊ ညပါခႏၶာကိုယ္က်စ္လစ္ေတာင့္တင္းနုိင္ဖုိ႔ကို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္။ သင့္အိမ္မွာ စိတ္တုိင္းက်အားကစားလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ Gym ခန္းမငယ္ေလးတစ္ခု ရွိသင့္ပါတယ္။ ဘာေတြလုိအပ္မလဲေနာ္။

Abdominal Bench

Source: Powerhouse Fitness

ခႏၶာကုိယ္ရင္အုပ္ၾကြက္သားေတြ က်စ္လစ္သန္မာဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္တုိင္းက်လွပေတာင့္တင္းတဲ့ ရင္အုပ္ၾကြက္သားေတြကို ပံုေဖာ္နုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Stationary Bike

Source: DICK’S Sporting Goods

ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းၾကြက္သားေတြအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္တဲ့ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေပါင္နဲ႔ေျခသလံုးမွာရွိတဲ့ ၾကြက္သားေတြကို က်စ္လစ္သန္မာေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Treadmill

 

Source: DICK’S Sporting Goods

ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ေစၿပီး သက္လံုေကာင္းေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္တဲ့ ကိရိယာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေမာခံနုိင္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္မွာရွိတဲ့အဆီပုိေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Metal Plates/Bumper Plates

Source: DICK’S Sporting Goods

လက္ေမာင္းၾကြက္သားေတြကုိ ေတာင့္တင္းသန္မာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ရတာလြယ္ကူၿပီး မျဖစ္မေနထားရွိသင့္တဲ့ ကိရိယာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။