အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္တြင္းက က်ားေဟာ္မုန္းေတြက်ဆင္းလာတဲအခါမွာ ဘာေတြၿဖစ္လာႏိုင္တယ္ထင္ပါသလဲ။ က်ားေဟာ္မုန္းေတြ က်ဆင္းလာခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း စိတ္ေက်နပ္မႈေတြ ေလ်ာ့ပါးလာတဲ့အၿပင္ တၿခားက်န္းမာေရးၿပႆနာေတြလည္း ၿဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

သုတ္ထုတ္လုပ္မႈနည္းပါးလာၿခင္း

Source: engagewithlove.com

က်ားေဟာ္မုန္းဓာတ္ေတြ က်ဆင္းလာတဲ့အခါ သုတ္ထြက္မႈေတြလည္း နည္းပါးလာပါတယ္။ သုတ္အားနည္းလာတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စိတ္တိုင္းမက်တာေတြ၊ စိတ္မေက်နပ္တာေတြစတဲ့ မအီမသာခံစားမႈေတြကိုပါ တပါတည္းခံစားလာရပါေတာ့တယ္။

ဆံပင္ေတြအမ်ားၾကီးကၽြတ္လာၿခင္း

Source: www.petarman.com

ပံုမွန္ထက္လည္း ဆံပင္ေတြအမ်ားၾကီး ကၽြတ္လာပါတယ္။ ဆံပင္ကၽြတ္တာဟာ မိန္းကေလးေတြထက္ ေယာက်္ားေလးေတြမွာ ပိုမိုဆိုးဝါးတဲ့ စိတ္ခံစားမႈကို ၿဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒီလိုသာ ဆံပင္ေတြပံုမွန္ထက္ေက်ာ္ၿပီး ကၽြတ္ထြက္ေနသလို ခံစားေနရတယ္ဆိုရင္ က်ားေဟာ္မုန္းဓာတ္ေတြ က်ဆင္းေနသလား ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

ဝက္ၿခံေတြ မၾကာခဏ ထြက္လာၿခင္း

Source: theconversation.com

က်ားေဟာ္မုန္းဓာတ္ေတြ က်ဆင္းလာတဲ့အခါမွာ ဝက္ၿခံေတြလည္း အမ်ားၾကီးထြက္လာတတ္ပါတယ္။ ဝက္ၿခံေတြအရမ္းထြက္ေနၿပီဆိုရင္ အေရၿပားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ၿပႆနာလို႔ တထစ္ခ်မတြက္ဆလိုက္ပါနဲ႔။ က်ားေဟာ္မုန္းေတြ က်ဆင္းေနလို႔ ဝက္ၿခံေတြထြက္လာတာလည္း ၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ေဟာက္ေနရင္းက အသက္ရွဴရပ္သြားၿခင္း

Source: www.israel21c.org

ဒါကေတာ့ၿပႆနာပါ။ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ေဟာက္ေနရင္းက ရုတ္တရက္အသက္ရွဴသာရပ္သြားမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရးၿပႆနာေတြပါ ထပ္မံရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အထူးဂရုၿပဳသတိထားဖုိ႕ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေတြတင္သာမက ႏွလံုးေရာဂါၿဖစ္ပြားလာႏိုင္ေခ်လည္း အမ်ားၾကီးရွိေနပါေသးတယ္။