ေအာင္ၿမင္မႈကို ရယူလိုသူတိုင္း ဇြဲနပဲ ၾကီးစြာ ၾကိဳးစားရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ၾကိဳးစားေနတာေတြက လမ္းမမွန္ဘူးဆိုရင္လည္း ေအာင္ၿမင္မႈနဲ႔ အလွမ္းကြာေဝးေနဦးမွာပါပဲ။ ေအာင္ၿမင္မႈရရွိဖို႔အတြက္ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ႔ အခ်က္ကေလးေတြကို ညႊန္းေပးပါရေစ။

Source: https://d.wildapricot.net/

ရည္မွန္းခ်က္ထားပါ

Source: https://sarahannestewart.com/

ေအာင္ၿမင္မႈရဖို႔အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဆိုတာ ရွိရပါမယ္။ ကိုယ္တကယ္လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္က ဘာလဲဆိုတာ သိရပါမယ္။ ၾကိဳးေတာ့ ၾကိဳးစားေနပါရဲ႕။ ဘာအတြက္ ၾကိဳးစားေနမွန္းမသိဘူးဆုိရင္လည္း အလုပ္မၿဖစ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ပန္းတိုင္ဟာ ဘာလဲဆိုတာကုိ အရင္ဆံုးဆန္းစစ္ပါ။

အခ်ိန္ကို ေလးစားပါ

Source: http://4writers.net/

အခ်ိန္ကုိ တိက်ေလးစားၿခင္းမရွိသူဟာ ေအာင္ၿမင္မႈနဲ႔ ေဝးေနမွာပါ။ အခ်ိန္တိက်ၿခင္းဟာ ကုိယ့္အလုပ္ကို ကိုယ္နဲ႔အတူ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္မယ့္သူေတြကို ေလးစားတာပါပဲ။ ဒီလို ကိုယ္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အရာရာအေပၚ ေလးစားမႈရွိပါမွ ကိုယ့္ကုိလည္း သူမ်ားက ေလးစားသေဘာက်မွာပါ။ လူအမ်ားရဲ႕ ေလးစားသေဘာက်မႈကို ခံရၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္ၿမင္ဖို႕ရာခိုင္နွဳန္း နီးစပ္သြားပါၿပီ။

ၾကိဳတင္ ေတြးေတာၾကံဆပါ

Source: https://sourceable.net/

အရာရာကို ၾကိဳတင္ေတြးေတာထားဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ မီးစင္ၾကည့္ကမယ္ဆုိတာ ေနရာတိုင္းေတာ့ အဆင္မေၿပႏိုင္ပါဘူး။ ဘာမွ ၾကိဳတင္ေတြးေတာထားၿခင္းမရွိပါဘဲ ၾကံဳလာတာကို ၿဖစ္သလို ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်သူေတြက ေအာင္ၿမင္ဖို႔လည္း မလြယ္ကူလွပါဘူး။

ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ပါ

Source: http://besmartaboutlife.com/

ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ မွန္မွန္ကန္ကန္ စဥ္းစားေတြးေတာ ဆံုးၿဖတ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ တိုးတက္လာတဲ႔ ေခတ္ၾကီးမွာ ေတြေဝေငးေမာေနရင္ သူမ်ားထက္ ေနာက္ေကာက္က်သြားပါလိမ္႔မယ္။ တစ္ခုသတိထားရမွာကေတာ့ ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အေလာသံုးဆယ္ သြားမလုပ္လိုက္ပါနဲ႔ ။ ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ မွန္မွန္ကန္ကန္ဆိုတဲ႔ စကားလံုးကို သတိကပ္ပါ။

စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေက်ာ္ၿဖတ္ႏိုင္ပါေစ

Source: http://looppacificassets.s3.amazonaws.com/

စိတ္ဖိစီးမႈကို အလုပ္တကယ္လုပ္ေနသူတိုင္း ၾကံဳေတြ႕ၾကရမွာပါ။ တခ်ိဳ႕ စိတ္ဖိစီးမႈေတြက ခဏေလးနဲ႔ အဆင္ေၿပေၿပၿပီးသြားတတ္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကေတာ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ က်ဆင္းသြားတတ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ေတြကိုလည္း နည္းစနစ္တက် ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။