ဘယ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာမဆို အသက္ရွင္ေနထုိင္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ္နဲ႔စပ္ဆိုင္တဲ႔သူေတြအေပၚကို တန္ဖိုးရွိစြာနဲ႔ ရွင္သန္ရာပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ေကာင္းက်ိဳးေတြ ျဖန္႔ေ၀ေပးနုိင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေနထုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးေတြပဲ ယူေဆာင္ေပးနုိင္တယ္ဆုိရင္ လူ႔အဖိုးတန္တစ္ေယာက္ျဖစ္နုိင္ဖို႔မလြယ္ကူေတာ့ပါဘူး။

အမ်ားအက်ိဳးကုိ ေရွ႕တန္းတင္နုိင္ရမယ္

Source: alemdomar.com

အက်ိဳးရလဒ္ေတြရရွိဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္တဲ့အခါမွာ ကိုယ့္အက်ိဳးထက္အမ်ားအက်ိဳးကို ေရွ႕တန္းတင္နုိင္တဲ့စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးကို ပုိင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ႕စိတ္ဓာတ္ဟာ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔တဲ႔အေတြးေတြနဲ႔ ျပည့္လွ်ံေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

အတၱဟိတကို ေနာက္တန္းပို႔နုိင္ရမယ္

Source: Pinterest

ေလာကမွာ ရွင္သန္ေနထုိင္ၾကတဲ့လူေတြဟာ အတၱေတြႀကီးစိုးေနၾကပါတယ္။ ေနရာတကာမွာ ငါ႔အတြက္၊ ငါ႔မိသားစုအတြက္ဆုိတဲ႔ ငါဆိုတဲ႔အတၱႀကီးကို လက္ကိုင္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ အဖိုးတန္တဲ့လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရွင္သန္ဖုိ႔အတြက္က ကုိယ္က်ိဳးၾကည့္တတ္တဲ့ အတၱဟိတစိတ္ကုိေနာက္တန္းကုိပုိ႔နုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပရဟိတကုိ ဦးထိပ္ထားနုိင္ရမယ္

Source: buffalofoodshelf.com

ကမာၻမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္းဆုိတဲ့ စကားပံုရွိပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ႔ အခက္အခဲ၊ဒုကၡေတြႀကံဳ လာတဲ့အခါ တျခားသူေတြမဆုိထားနဲ႔ ကိုယ့္သားသမီးကိုေတာင္ နင္းေခ်တတ္တယ္ဆုိတဲ႔ အဓိပၸါယ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။  ဒီလုိဆုိး၀ါးတဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြရွိတဲ႔သူေတြရဲ႕အလယ္မွာ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ (အမ်ားအက်ိဳးကုိဦးထိပ္ထားသယ္ပုိး)လို ေသာစိတ္ဓာတ္ပိုင္ရွင္ေတြဟာ လူ႔အဖိုးတန္ေတြျဖစ္ၿပီေပ့ါ။