ကီြး စာဖတ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ သီခ်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဂီတအမ်ိဳးအစား အစံုအလင္၊ ရသအမ်ိဳးအစား အစံုအလင္ကေန တင္ဆက္ေနလ်က္ရွိပါတယ္။ ဂီတနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ R&B ၊ Pop ၊ EDM စတာေတြကို အျပည့္အစံုတင္ဆက္ေပးေနတာကို သတိထားမိမွာပါ။

Source: thewallpaper.co

ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ပရိသတ္ေတြအားလံုးကို Rock သီခ်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Rock သီခ်င္းအမ်ိဳးအစားဆိုတာ လူေတြရဲ႕ စိတ္ထြက္ေပါက္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနခဲ့တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေဒါသေတြ၊ ေမာဟေတြကို Rock Music နဲ႔ ေျဖေဖ်ာက္လိုက္ရင္ ပိုၿပီး ေျပေပ်ာက္သြားေလ့ရွိၾကတယ္။

Source: markmanson.net

Rock Music ဆိုတာလည္း ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳး သံစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တည္ရွိေနတတ္ၾကပါေသးတယ္။ ဘယ္ႏွမ်ိဳးေတာင္တည္ရွိေနလဲဆိုရင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေသအခ်ာေရတြက္လို႔မရေပမယ့္ ကနဦးအပိုင္း ၁၉၆၀ခုႏွစ္မွာေတာ့ Blues Rock ၊ Folk Rock ၊ Country Rock ၊ Raga Rock နဲ႔ Jazz Rock ဆိုျပီး ကြဲထြက္လာတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

Rock သီခ်င္းအမ်ိဳးအစားေတြထဲမွာမွ က်ား ၊ မ မေရြးၾကိဳက္ႏွစ္အသက္ဆံုးကေတာ့ Blues Rock နဲ႔ Country Rock ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္ေကာင္းရသလဲ ဘာေၾကာင့္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုးျဖစ္ေနရသလဲဆိုတာကို အေကာင္းဆံုးနဲ႔ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ဒီသီခ်င္းေတြကို နားေထာင္ရင္ အေျဖရွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

The Thrill is Gone – B.B. King
Stone Crazy – Buddy Guy
I’m Tore Down – Freddie King
Still Got the Blues – Gary Moore
Mustang Sally – Wilson Pickett
Ball N’ Chain – Big Mama Thornton
Hoochie Choochie Man – Muddy Waters
Peaceful Easy Feeling – Eagles
Bad Moon Rising – Creedence Clearwater Revival
Amle – Pure Prairie League
Lay Lady Lay – Bob Dylan
Rodeo Rider – Gene Clark

အေကာင္းဆံုးသီခ်င္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးထားတာဆိုေတာ့ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။