ေဆးလိပ္ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ခ်င္ေပမယ့္ ခ်က္ျခင္းႀကီးျဖတ္ပစ္ဖုိ႔ကလည္း ခက္ခဲေနတယ္ဆုိတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုကို ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

အီစီးကရက္ (Electronic Vaping) ဆိုတာ ဘာလဲ။

Source: E-Cig Reviews

ေဆးလိပ္ျဖတ္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ေဆးလိပ္အစားထုိးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အသီးအနွံမ်ားရဲ႕ရနံ႔၊ အရသာနဲ႔ ေဆးရည္ကုိေဖာ္စပ္ထားၿပီး ေဆးလိပ္ျဖတ္ရာမွာ လြယ္ကူေစၿပီး သင့္ကုိလည္းစတုိင္က်ေစမွာပါ။

ဘယ္လုိအသံုးျပဳမလဲ။

Source: The Vape Guide

ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာေဆးရည္ကိုထည့္ၿပီး ေဆးလိပ္အစားထုိးအသံုးျပဳရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘတ္ထရီပါ၀င္ၿပီး အသံုးျပဳရတာလြယ္ကူပါတယ္။

ဘယ္လုိထိန္းသိမ္းရမလဲ။

Source: etsy.com

ဘတ္ထရီနဲ႔ Atomizer အတြင္းပိုင္းကို ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါ။ အတြင္းပိုင္းထဲကုိ ေဆးရည္နဲ႔ဖုန္ေတြမ၀င္လွ်င္ ၾကာရွည္အသံုးခံနုိင္ပါတယ္။

အီးစီးကရက္နွင့္ က်န္းမာေရး

Source: kcur.org

ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ အီးစီးကရက္ေတြမွာ ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈအႏၱရာယ္ရွိေနတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တန္ေဆးလြန္ေဘးဆုိတာ ကိစၥရပ္တုိင္းမွာရွိတဲ့အတြက္ သတိထားအသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။