ေန႔စဥ္နွင့္အမွ် ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရတဲ့ဘ၀ႀကီးမွာ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈေတြ အမ်ားႀကီးႀကံဳေတြ႕ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိစိတ္ပင္ပန္းမႈေတြကုိ ေျဖေဖ်ာက္ေပးနုိင္နည္းလမ္းေတြက မွန္ကန္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ နည္းလမ္းမွားေတြေျဖေဖ်ာက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ အဆုိးဆံုးအေနနဲ႔ ဘ၀ပါပ်က္စီးသြားနုိင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ဖိစီးမႈေတြကုိ အေကာင္းဆံုးထြက္ေပါက္ေပးနုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းေတြအမ်ားႀကီးထဲကမွ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

Source: Shutterstock

လုပ္ငန္းခြင္မွာ၊ မိသားစုထဲမွာမေက်နပ္စရာ၊ ေဒါသထြက္စရာေတြႀကံဳလာၿပီလား။ မိမိရဲ႕ေဒါသေတြကို ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ရန္လုိမႈေတြနဲ႔ ေျဖေဖ်ာက္ခဲ့ရင္ ပတ္၀န္းက်င္မွာ လူရမ္းကားအျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ခံရဖုိ႔က ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီေတာ့သင့္ရဲ႕ေဒါသေတြကုိ တူရိယာတစ္ခုနဲ႔ အတူစီးေမ်ာၾကည့္လုိက္ပါ။

Source: Shutterstock

Drumဆုိတာဟာ Percussion အဖြဲ႔၀င္တူရိယာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚယံမ်က္နွာျပင္တုန္ခါမႈက ေနအသံ ထြက္ေပၚလာေအာင္ဖန္တီးထားတဲ့တူရိယာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နွစ္ဖက္က Drum Sticks ကုိအသံုးျပဳၿပီး ေျခေထာက္ေတြက သက္ဆုိင္ရာ Pedals ေတြကုိလုိသလုိထိန္းညွိေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Source: Shutterstock

Drum တူရိယာဟာ ေက်ာက္ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈကေန စတင္လာခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။  မ်က္နွာျပင္ကုိ မိေက်ာင္းသားေရနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားၿပီး အသံက်ယ္ေလာင္စြာ ျမည္ဟီးတဲ့ အဆုိပါတူရိယာကုိ ရုိးရာအခမ္းအနားေတြမွာ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။