ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ရင္ခြင္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အားကိုးစရာလံုၿခံဳမႈေပးနုိင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရင္အုပ္ၾကြက္သားေတြ သန္မာခန္႔ညားေနတဲ့အမ်ိဳးသားျဖစ္ဖုိ႔ ေလ့က်င့္ခန္းေတြျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ေတာ့ လုိတာေပ့ါ။

အဆင့္(၁)

Source: fitnessvolt.com

ရင္အုပ္ၾကြက္သားေတြ သန္မာေတာင့္တင္းဖုိ႔အတြက္ ရိုးရွင္းတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုကေတာ့ ဒိုက္ထုိးတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒိုက္ထုိးတဲ့အခါမွာ ပံုမွန္အတုိင္းမလုပ္ေဆာင္ဘဲ နည္းနည္းဆန္းျပားတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ေလ့က်င့္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ပထမလက္နွစ္ဖက္ကို ပံုမွန္အတိုင္းထားၿပီး ဒုိက္ထုိးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ လက္နွစ္ဖက္ကိုယွက္ၿပီးေထာက္ကာ ဒုိက္ထုိးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္(၂)

Source: Muscle & Performance

ရင္အုပ္ၾကြက္သားေတြ က်စ္လစ္ေတာင့္တင္းဖုိ႔အတြက္ ကိုယ္နဲ႔သင့္ေတာ္တဲ့ ၀ိတ္တံုးနွစ္တံုးေတာ့လိုအပ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ကုိမတ္တတ္အေနအထားျဖင့္ ေျခေထာက္နွစ္ဖက္ကို သင့္ေတာ္ရံုအကြာအေ၀းခ်ဲထားပါ။ လက္နွစ္ဖက္မွာ ၀ိတ္တံုးကိုကိုင္ထားၿပီး ေဘးဘက္ဆီသို႔ ဆန္႔တန္းလုိက္ပါ။ ေနာက္ေျဖးညွင္းစြာ လက္ကိုေရွ႕ရင္ဘတ္ေရွ႕သို႔ ဆြဲယူေပးပါ။

အဆင့္(၃)

Source: Fitness Volt

ကိုယ္နဲ႔အဆင္ေျပမယ့္ ၀ိတ္တံုးနွစ္တံုးကိုယူလုိက္ပါ။ မတ္တတ္အေနအထားနဲ႔ ေျခေထာက္နွစ္ဖက္ကုိ အနည္းငယ္ခ်ဲထားလိုက္ပါ။ ခါးကို ၉၀ဒီဂရီ ကုန္းၿပီး ၀ိတ္တံုးကိုင္ထားတဲ့လက္နွစ္ဖက္ကို ေအာက္ကိုခ်လုိက္ပါ။ ထုိအေနအထားမွ လက္နွစ္ဖက္ကိုေျဖးညွင္းစြာ အေပၚကုိဆြဲတင္ေပးပါ။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အားေတြကုိ ရင္အုပ္မွာစုထားေပးပါ။