ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔စတင္တဲ့ဘဝကုိ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔အဆံုးမသတ္ခ်င္ၾကဘူးလား။ ေအာင္ျမင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ အၿမဲေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ပဲ ေတြ႕ဆံုခ်င္ေနပါလိမ့္မယ္။ ထာဝရေအာင္ျမင္နုိင္ဖုိ႔ဆုိတာက နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိနုိင္မွျဖစ္မွာေလ။

အမွားထဲကသင္ခန္းစာယူပါ

Source: Business Insider India

လူဟာ အၿမဲအမွန္ေတြပဲလုပ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ အမွားလုပ္မိတဲ့အခ်ိန္ေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒီလုိအမွားေတြကို ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခါ စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေအာင္ထားပါ။ ကိုယ္မွားတဲ့ကိစၥအတြက္ ဘယ္သူ႔ကုိမွအျပစ္မတင္ပါနဲ႔။ အမွားေတြထဲက ဘဝအတြက္သင္ခန္းစာေတြကို ရွာေဖြရယူတတ္ပါေစ။

စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးစားပါ

Source: The Cheat Sheet

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြကို ဘယ္ေတာ့မွမရပ္တန္႔လိုက္ပါနဲ႔။ စိတ္ကိုေလ်ာ့ခ်ၿပီးမလုပ္နုိင္ေတာ့ပါဘူး၊ မျဖစ္နုိင္ေတာ့ပါဘူးဆုိတဲ့အေတြးမ်ိဳးကို အေဝးကုိေမာင္းထုတ္သင့္ပါတယ္။ ဒီေန႔လည္းႀကိဳးစားပါ။ ေနာက္ေန႔လည္းႀကိဳးစားပါ။ အၿမဲတမ္းႀကိဳးစားအားထုတ္ေနပါ။

အာရံုစူးစိုက္ပါ

Source: investorsinpeople.com

လုပ္ငန္းကိစၥတစ္ခုအေပၚမွာ အာရံုစူးစိုက္မႈရွိနုိင္ပါေစ။ ဘဝမွာ တျခားေသာလူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး စတဲ့ စိတ္ဖိစီးစရာကိစၥေတြေျမာက္မ်ားစြာ ရွိနုိင္ပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ကိုယ့္အလုပ္ကို မထိခိုက္ပါေစနဲ႔။ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအေပၚမွာ အၿမဲတိက်တဲ့အာရံုစူးစိုက္မႈေတြထားပါ။

အနာဂတ္အတြက္ရည္မွန္းခ်က္ထားပါ

Source: Learning Mind

အနာဂတ္မွာ အခုထက္ပိုတုိးတက္အဆင့္ျမင့္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္ကိုင္မလဲ။ ဘယ္လုိနည္းလမ္းအသစ္ေတြကုိ ရွာေဖြမလဲ။ ႀကံဳေတြ႕လာရမယ့္အခက္အခဲေတြကုိ ဘယ္လုိရင္ဆိုင္မလဲ စတဲ့ အနာဂတ္အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြကို အၿမဲေတြးေတာႀကံဆေနသင့္ပါတယ္။