ကိုယ္စီရွင္သန္ရတဲ့ဘ၀ေတြက တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးမတူညီၾကပါဘူး။ ဒီအတြက္ေအာင္ျမင္တဲ့ဘ၀၊ က်ရံႈးတဲ့ဘ၀ဆိုၿပီး ကြဲျပားျခားနားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ပိုင္ဆုိင္ရတဲ့ဘ၀က ဘယ္လုိဘ၀မ်ိဳးလဲ။ ေအာင္ျမင္တဲ့ဘ၀တစ္ခုကုိ ပိုင္ဆိုင္ဖုိ႔ကေတာ့ ဘယ္လြယ္ကူနုိင္ပါ့မလဲ။

ခ်က္ျခင္းလုပ္ပါ၊ ေနာက္မေရႊ႕ပါနဲ႔

Sourace: Random Letters to the World – WordPress.com

ကိုယ္လုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။ အလုပ္တစ္ခုကုိ ေန႔ေရြ႕၊ညေရႊ႕နဲ႔ အခ်ိန္ဆြဲေနျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ေတြ႕ဆံုနုိင္ဖုိ႔ အလွမ္းေ၀းသြားနုိင္ပါတယ္။ ခ်က္ျခင္းလုပ္ရမယ့္အလုပ္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွေနာက္မေရႊ႕လုိက္ပါနဲ႔။

ေလးေလးနက္နက္ေတြးေတာပါ

Source: ahmedtsar.wordpress.com

ကိစၥတုိင္းကုိ လြယ္လြယ္ေတြးၿပီး လြယ္လြယ္ဆံုးျဖတ္တာမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး အျပန္အလွန္ေတြးေတာဆံုးျဖတ္နုိင္မွ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆုပ္ကိုင္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀မွာေပ့ါေပါ့ေန၊ ေပ့ါေပ့ါစားပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈဆီမေရာက္နိုင္ပါဘူး။

ဆင္ေျခေတြမေပးပါနဲ႔

Source: salestalentagency.com

မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆုိ ကိုယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါ။ လံု႔လ ၀ီရိယ စိုက္ထုတ္ လုပ္ကိုင္ပါ။ ပ်င္းရိတတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြ အျမန္ဆံုးဖယ္ထုတ္လိုက္ပါ။ ပ်င္းရိျခင္းက ဆင္ေျခေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဆင္ေျခေပးျခင္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈဟာ အေရွ႕နဲ႔အေနာက္လုိ ကြာျခားလွတာမို႔ ဆင္ေျခေပးတဲ့အက်င့္ကို လံုး၀စြန္႔လႊတ္ပစ္လိုက္ပါ။