ေႏြရာသီထဲကုိ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနပူဒဏ္ကိုလည္း သိသိသာသာစတင္ခံစားေနရပါၿပီ။ အျပင္သြားၿပီဆုိရင္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အဓိကက်တဲ့ မ်က္လံုးကုိကာကြယ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ သင့္မ်က္လံုးကို ေနေရာင္ျခည္ရဲ႕ UV အႏၱရာယ္ကေနကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ စတုိင္က်တဲ့ေနကာမ်က္မွန္တစ္လက္လုိၿပီေပ့ါ။ ကိုယ့္မ်က္နွာနဲ႔လုိက္ဖက္မယ့္ ေနကာမ်က္မွန္ကုိေရြးခ်ယ္တတ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေလးေထာင့္က်တဲ့မ်က္နွာ

Source: vintandyork.com

သင့္မ်က္နွာအခ်ိဳးအစားဟာ ေလးေထာင့္က်က် ေယာက်္ားပီသတဲ့မ်က္နွာမ်ိဳးဆုိရင္ ဒီလုိေနကာမ်က္မွန္စတုိင္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါ။

ဘဲဥပံုမ်က္နွာ

Source: gq.com

ဘဲဥပံုစံသြယ္သြယ္လံုးလံုးနဲ ေခ်ာေမာတဲ့မ်က္နွာမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ ဒီလုိစတုိင္ေနကာမ်က္မွန္နဲ ႔အျပင္သြားၾကည့္လုိက္ပါ။ ေကာင္မေလးေတြသမင္လည္ျပန္ၾကည့္ရၿပီေပ့ါ။

V Shape နဲ႔အထာက်တဲ့မ်က္နွာ

Source: pinterest.com

ယေန႔ေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံးလုိ႔ေျပာလုိ႔ရတဲ့ V Shape ပံုစံမ်က္နွာမ်ိဳးကုိ ပိုင္ဆိုင္ထားသူဆိုရင္ေတာ့ စတိုင္မက်မွာ ပူစရာမလုိေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိမ်က္မွန္ဒီဇုိင္းေလးကုိသာ ေရြးခ်ယ္ၾကည့္လုိက္ပါ။

ဝိုင္းၿပီးခန္႔ညားတဲ့မ်က္နွာ

Source: h24info.ma

မ်က္နွာဝိုင္းပုိင္ရွင္အမ်ိဳးသားက ရွားပါးပါတယ္။ ဒီလုိရွားပါးၿပီး ခန္႔ညားတဲ့မ်က္နွာမ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသလား။ ဒါဆုိစတုိင္က်ေစမယ့္ ေနကာမ်က္မွန္ဒီဇုိင္းမ်ိဳးကို အျမန္ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ တည္ၿငိမ္ခန္႔ညားမႈကို ပိုမုိေပၚလြင္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။