လူဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူဟာ ေလာကမွာ လူေတာ္တစ္ေယာက္ပါပဲ။ လူဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲပါတယ္။

Source: Inc.com

စိတ္ခံစားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူဆိုတာ ဘယ္လိုလူေတြလဲ

Source: Harvard Business Review

ေအာင္ၿမင္တိုးတက္သူေတြကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ သူေတြဟာ ေအာင္ၿမင္ဖို႔ ရာခိုင္ႏွဳန္းအေတာ္ကို နည္းပါတယ္။ ဘာၿဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘဝရဲ႕ တိုးတက္ေအာင္ၿမင္မႈေတြအတြက္  ဆံုးၿဖတ္တဲ့ေနရာမွာ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ဦးစားေပးလို႔ မရပါဘူး။

ဘာေၾကာင့္ ေအာင္ၿမင္တာလဲ

Source: Act-on.com

ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ ေအာင္ၿမင္တုိးတက္သူေတြရဲ႕ ၉၄ ရာခိုင္ႏွဳန္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာ ခံစားရတဲ့အတိုင္း အၿပင္ကို ထုတ္လို႔မရတဲ့ အရာေတြ ၊ အေၿခအေနေတြ မ်ားစြာရွိတာကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါနဲ႔။