ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈဘ၀မွာ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ေပးရမယ့္အရာကေတာ့ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ေလ့က်င့္ခန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ Workout ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိေစနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိအက်ိဳးေက်းဇူးေတြရရွိနုိင္သလဲဆုိတာ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။

က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္း

Source : Bon Vita

Workout ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္တဲ့ ကိုယ္တြင္းအဂၤါေတြ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္နုိင္ပါတယ္။ အသက္ရွဴ အဖြဲ႔အစည္းကုိ ေကာင္းစြာအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာတဲ့ခႏၶာကိုယ္ကို ရရွိပိုင္ဆိုင္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္တုိင္းက်ၾကြက္သားမ်ားရရွိနုိင္ျခင္း

ခႏၶာကိုယ္ကုိ သင့္စိတ္တုိင္းက် ၾကြက္သားမ်ားနဲ႔ လိုအပ္သလုိျပင္ဆင္ရယူနုိင္ပါတယ္။ ေတာင့္တင္းသန္မာတဲ့ၾကြက္သားေတြနဲ႔ စတုိင္က်ခန္႔ညားေအာင္ Workout ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

ေရာဂါမ်ားကင္းေ၀းေစနုိင္ျခင္း

Source: Eat This, Not That!

လူႀကီးျဖစ္ေစ၊ လူငယ္ျဖစ္ေစ ခံစားရနုိင္တဲ့ေရာဂါေ၀ဒနာေတြကုိ ကင္းေ၀းေအာင္ Workout က အက်ိဳးျပဳ ေပးနုိင္ပါတယ္။ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးတုိးေရာဂါ စတဲ့ လူတိုင္းနီးပါးျဖစ္ပြားခံစားေနရတဲ့ ေရာဂါဆိုးေတြကေန ကင္းေ၀းေစနုိင္ပါတယ္။

ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ Workout ျပဳလုပ္ရလဲ

Source: FIT36

Workout ျပဳလုပ္တဲ့အခါ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ အၿမဲ၀တၱရားတစ္ရပ္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးနုိင္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ခဏတာ Workout လုပ္ေဆာင္ရံုမွ်နွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြကုိ ရရွိနုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Workout ကုိစြဲၿမဲစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။