ေလာကႀကီးမွာေမြးဖြားလာခ်ိန္မွစၿပီး ေသဆံုးခ်ိန္အထိ ေရြးခ်ယ္မႈေတြနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိေနတတ္ပါတယ္။ သင္ဟာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု မရိုးနုိင္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈေတြကို အဆင့္ဆင့္ေက်ာ္ျဖတ္သြားရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္ခဲ့ရင္ သင့္ဘဝကေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္နုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈေတြမွားယြင္းခဲ့ရင္ေတာ့ ဘဝကတစစနိမ့္က်လာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္မႈေတြမွန္ကန္ဖို႔ ဘာေတြလုိအပ္ပါသလဲ။

စိတ္ကိုပိုင္နုိင္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္။

Source: Gay Therapy LA

ဘဝအတြက္ေရြးခ်ယ္မႈေတြျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ အေပ်ာ္တမ္းကံစမ္းမဲႏိႈက္သလုိ ၿပီးစလြယ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရင္ေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈကုိရရွိနုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေရြးခ်ယ္မႈေတြမွန္ကန္ေနဖုိ႔အတြက္က ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္ပိုင္နုိင္ဖို႔ အဓိကက်ပါတယ္။ စိတ္အလုိမလုိက္မိေစဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

လုပ္သင့္တာနဲ႔လုပ္ခ်င္တာ

Source: wecareon.com

အဓိကခြဲျခားရမယ့္ကိစၥရပ္က နွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ သင့္ရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနမွာ လုပ္သင့္တဲ့ကိစၥ၊ သင့္စိတ္ထဲမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့လုပ္ခ်င္တဲ့ကိစၥ၊ ဒီကိစၥနွစ္မ်ိဳးဟာ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အၿမဲလြန္ဆြဲေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို သင့္အေနနဲ႔ကြဲကြဲျပားျပားသိရွိနားလည္ၿပီး ေသခ်ာစြာေရြးခ်ယ္တတ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

အေတြးအေခၚထည့္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္

Source: Performance Outside The Box

ဘဝအတြက္ ကိစၥရပ္ေတြစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ စိတ္ကိုတတ္နုိင္သမွ်ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ဦးေနွာက္ကိုအလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဦးေနွာက္ကမွန္ကန္တဲ့အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာကို စိတ္ကလက္ခံၿပီးေရြးခ်ယ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘဝအတြက္အဆင္ေျပတဲ့ေရြးခ်ယ္မႈကို ရရွိနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လူႀကီးသူမေတြကုိ ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္။

Source: LDS.org

တခါတေလမွာ ေရြးခ်ယ္ရခက္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြဟာ တၿပိဳင္နက္ထဲ ေပၚေပါက္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ေတြေဝၿပီးဆံုးျဖတ္ရခက္တာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒါဆို ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ လူႀကီးသူမေတြရဲ႕အကူအညီကုိ ယူသင့္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဆီကနည္းလမ္းေကာင္းေတြကို ေလ့လာဆည္းပူးၿပီး အမွန္ကန္ဆံုးေရြးခ်ယ္မႈေတြကုိ လုပ္ေဆာင္လုိက္ပါ။