၂၀၁၉ ေရာက္လာတာနဲ႔ အမွ်ဖက္ရွင္ေတြဟာ ဆန္းသစ္လာပါတယ္။ အဝတ္အစားမွအစ အလြန္အေသးစိပ္တဲ႔ လူသံုးပစၥည္းေတြပါ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ အရင္တုန္းကဆို ေယာက်္ားေလးေတြကိုင္ၾကတဲ႔ ပိုက္ဆံအိတ္အမ်ားစုက အနက္တို႔ အညိဳတို႔ နက္ျပာတို႔လို ေမွာင္တဲ႔ အေရာင္ေတြကိုင္ၾကတာမ်ားပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ Society ရဲ႕ယူဆခ်က္အရ မိန္းမေတြသာ အေရာင္အေဖ်ာ့ေတြ အေရာင္ေတာက္တာေတြကိုင္ေလ့ရွိတာမို႔ပါ။

Source: gq.com

သို႔ေပမယ့္ ဖက္ရွင္လႊမ္းမိုးလာေတာ့ ဒီလိုယူဆခက္ေတြေပ်ာက္လာျပီး အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Bright ျဖစ္တဲ႔အေရာင္ေတြနဲ႔ Opposite ျဖစ္တဲ႔အေရာင္ေတြစပ္ထားတဲ႔ ပိုက္ဆံအိတ္ေတြ ေခတ္စားလာတာေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ဆိုဖက္ရွင္က်မက် အဝတ္အစားနဲ႔ပဲ ဆံုးျဖတ္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ သင္ကိုင္တဲ့ ပိုက္ဆံအိတ္ အေရာင္ေပၚမွာပါ မူတည္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

Source: gq.com

ေယာက်ာ္းေလးေတြဟာ Wallet ပိုက္ဆံအိတ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္လာရင္ Crazy ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လူျမင္ေအာင္ထုတ္ကိုင္ျပတဲ႔အရာ မဟုတ္ေပမဲ႔ ပိုက္ဆံအိတ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေဈးၾကီးေပးကိုင္ၾကတာလည္း စဥ္းစားစရာပါပဲ။ ဒီလိုမ်ိဳးေယာက်္ားေလးအမ်ားစုဟာ ေဈးၾကီးေပမဲ႔ ဦးစားေပးျပီး ဝယ္ၾကလို႔လည္း ဒီဇိုင္းအသစ္သစ္ေတြက ထပ္ထြက္ေနတာပါ။

Source: gq.com

Wallet ေတြဟာ အဝတ္အစားထက္ပိုျပီး စိတ္ဝင္စားျခင္းခံရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိတာက အျပင္ပန္းအားျဖင့္သာမဟုတ္ပဲ အထဲမွာထည့္ထားတဲ႔ Wallet ေတြပါ Show Off လုပ္လာၾကဖို႔မ်ားပါတယ္။