မိဘတိုင္းဟာသားသမီးေတြကုိ ေအာင္ျမင္မႈေက်ာ္ၾကားသူေတြ ျဖစ္ေစခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုစိတ္အား ထက္သန္မႈေတြနဲ႔ သားသမီးေတြရဲ႕ဘ၀ကုိ ပံုေဖာ္ၾကတဲ့အခါမွာ တခါတေလအမွားအယြင္းေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဖိအားေပးေစခိုင္းမႈေတြ

Source: The Jakarta Post

ဒါျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္၊ ဒါလုပ္ကိုလုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အမိန္႔ေတြနဲ႔ သားသမီးေတြကို အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစတာဟာ မွားယြင္းတဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုပါပဲ။ ဒီလုိျပဳမႈျခင္းအားျဖင့္ သားသမီးနဲ႔မိဘၾကားမွာ သူစိမ္းဆန္တဲ့စည္းေတြ ျခားသြားနိုင္ပါတယ္။

သားသမီးေတြကို ကိုယ့္ကုိယ္စား ပံုေဖာ္ခိုင္းမႈေတြ

Source: CNN.com

ကိုယ္ငယ္စဥ္ကျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္ မျဖစ္ခဲ့ရတဲ့အလုပ္ေတြ ရွိေကာင္းရွိခဲ့ပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ-ဆရာ၀န္ျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္ မျဖစ္ခဲ့ရတာမ်ိဳးေပ့ါ။ ဒါကို သားသမီးေတြအလွည့္မွာ မရရေအာင္လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးေတြနဲ႔ မွားယြင္းတဲ့ပံုေဖာ္မႈေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒါကသားသမီးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ေပ်ာက္ဆံုးသြားရေလာက္ေအာင္ အႏၱရာယ္မ်ားအယူအဆႀကီးတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမလုိဘူးလုိ႔ ယူဆတာေတြ

Source: The Spruce

သားသမီးက အၿမဲမိဘစကား တေသြမတိမ္းနားေထာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေရွးရိုးဆန္တဲ့အေတြးေတြ မိဘေတြမွာရွိေနနုိင္ပါတယ္။ ဒါမေကာင္းတဲ့ လကၡဏာတစ္ခုပါ။ အၿမဲညိွႏိႈင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ၿပီး သားသမီးေတြရဲ႕ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈကိုရယူလုိက္ပါ။

အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္တာေတြ

Source: autolle.co.il

ကိုယ့္သားသမီးေတြကို ေဘးကေန လုိေလးေသးမရွိျဖည့္ဆည္းေပးခ်င္တတ္တာ မိဘတုိင္းရဲ႕ေစတနာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေစတနာကအရွိန္လြန္သြားတဲ့အခါ သားသမီးေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးခ်င္စိတ္ေတြေပ်ာက္ဆံုးၿပီး လူ႔ေဘာ္ေၾကာ့ေလးေတြ ျဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္။