မဂၤလာပါေနာ္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ Spaik အမည္ရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္အေႀကာင္းနဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ သူဟာ အနုပညာသမားတစ္ဦးၿဖစ္ၿပီး တိက်ေအာင္ေျပာရရင္ေတာ့ ဂရပ္ဖစ္တီပန္းခ်ီအနုပညာရွင္တစ္ဦး ၿဖစ္ပါတယ္။ သူက လက္တင္အေမရိကန္ရဲ႕ ေရွးထံုးတမ္းအစဥ္အလာေတြကို ဂရပ္ဖစ္တီပန္းခ်ီနဲ႔ မွတ္တမ္းေနသူပါ။

Spaik ဟာ မကၠဆီကိုနုိင္ငံမွာ ေနထိုင္သူၿဖစ္ေပမယ့္လည္း သူ႔ရဲ႕ဂရပ္ဖစ္တီပန္းခ်ီကို လက္တင္အေမရိကနဲ႔ ေတာင္အေမရိကတုိ႔ရဲ႕ နံရံေတြ၊ တံတုိင္းေတြမွာ ဖန္တီးေရးဆြဲေလ့ရွိပါတယ္။

ဘာေတြကုိအေျခခံၿပီးေရးဆြဲခဲ့သလဲ။

Source: TwistedSifter

Spaik ဟာ သူ႔ရဲ႕ ဂရပ္ဖစ္တီပန္းခ်ီေတြေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ေဒသတြင္းရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္းထဲက ဒ႑ာရီပံုျပင္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။

ဘယ္လုိစတင္ရူးသြပ္ခဲ့သလဲ။

Source: Design & Illustration – Envato Tuts+

Spaik ဟာ ၁၅နွစ္သားအရြယ္မွာ သူတုိ႔ၿမိဳ႕မွ လမ္းသရဲအုပ္စုတစ္စုရဲ႕ ဂရပ္ဖစ္တီပံုကို အရင္ဆံုးစတင္ထိေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ သူဟာ အဲ့အခ်ိန္ထဲက ဂရပ္ဖစ္တီအေပၚမွာ ရူးသြပ္ခဲ့ၿပီး သူ႔ကိုယ္ပုိင္စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြနဲ႔ ဂရပ္ဖစ္တီဖန္တီးမႈေတြကုိ စတင္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

လူေတြရဲ႕တံု႔ျပန္မႈကုိ ဘယ္လုိလက္ခံခဲ့သလဲ။

Source: Visit Estonia

တစ္လမ္းလံုးအျပည့္ ဂရပ္ဖစ္တီပံုေတြျမင္ရတဲ့အခါ လူေတြကတစ္ခုခုေတာ့ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိၾကမွာပါပဲ။ ဒါကုိ Spaik က အၿမဲနားစြင့္ေနခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ဂရပ္ဖစ္တီပံုေတြအေပၚမွာ လူတန္းစားမ်ိဳးစံုရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ေ၀ဖန္မႈေတြကို သူကစိတ္၀င္တစား ႀကိဳဆုိေနပါတယ္။

လူေတြကဂရပ္ဖစ္တီအေပၚ ဘယ္လုိတံု႔ျပန္ခဲ့သလဲ။

Source: tresmil400.mx

Spaik အေနနဲ႔ တံု႔ျပန္မႈတစ္ခုခ်င္းစီကုိ အတိအက်မသိေပမယ့္ သူ႔အတြက္ေတာ့ ကံေကာင္းတဲ့တံု႔ျပန္မႈေတြကုိ ရရွိေနပါတယ္။ လူထုဟာ ဂရပ္ဖစ္တီအနုပညာအေပၚ ပုိမုိနွစ္သက္လာၾကၿပီး ကမာၻတ၀ွမ္းမွာလဲ လက္ခံအားေပးလာၾကပါၿပီ။ ယခုအခ်ိန္မွာ ဂရပ္ဖစ္တီဘယ္ေလာက္ထိ အားေကာင္းလာခဲ့သလဲဆုိရင္ နုိင္ငံေတာ္ပြဲလမ္းေတြမွာ ဂရပ္ဖစ္တီအနုပညာသမားမ်ားက စုေပါင္းၿပီး ဂရပ္ဖစ္တီအနုပညာေတြကုိ ဖန္တီးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။