လူ႔ဘဝမွာ ရွင္သန္ေနထိုင္ေနရာမွာ အာရံုေၾကာနဲ႔ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အေရးပါသလဲဆိုတာ လူတိုင္းသိၾကမွာပါ။ ဒီလို လူတိုင္းအတြက္ အထူးအေရးပါတဲ့ ဦးေႏွာက္အာရံုေၾကာဆိုင္ရာေတြဟာ ဘယ္လိုေနရာေတြမွာ အေရးပါသလဲဆိုတာကို ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

လႈပ္ရွားမႈ

Source: www.healthiestpracticeopenstreets.org

ခႏၶာကိုယ္က လွဳပ္ရွားမႈေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ဦးေႏွာက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနတာပါ။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ၿပဳမူလႈပ္ရွားမယ့္ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းဟာ ဦးေႏွာက္ကို အၿမဲ သတင္းပို႔ေနတာၿဖစ္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာရံုေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ လွဳပ္ရွားမႈတိုင္းအတြက္ အရမ္းကို အေရးပါ အရာေရာက္ပါတယ္။

စဥ္းစားေတြးေခၚၿခင္း

Source: www.theemotionmachine.com

ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာရံုေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာေတြရဲ႕ အဓိကအလုပ္ဟာ စဥ္းစားေတြးေခၚၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ၿဖစ္သင့္တာ မၿဖစ္သင့္တာ လုပ္သင့္တာ မလုပ္သင့္တာေတြကို ဦးေႏွာက္က စဥ္းစားေတြးေခၚမႈပဲၿဖစ္ပါတယ္။

အသက္ရွဴၿခင္း

Source: www.newscientist.com

အသက္ရွင္သန္ဖို႔ အထူးအေရးၾကီးတဲ႔ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေတြဟာလည္း တကယ္ေတာ့ ဦးေႏွာက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတာပါ။ အသက္ရွဴတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသက္ရွဴပိတ္မသြားဖို႔ ရပ္မသြားဖို႔ ဦးေႏွာက္က အစစအရာရာ ဆံုးၿဖတ္ၿပီး လႈပ္ရွားေနတာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေတြမွာလည္း ဦးေႏွာက္က မရွိမၿဖစ္ အေရးပါတဲ႔ ေနရာေတြက ပါဝင္လွဳပ္ရွားေနတာပါ။

ဘဝေနထိုင္မႈပံူစံ

Source: www.kepner-tregoe.com

ဘဝရဲ႕ ေနထိုင္မႈပံုစံေတြကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထုဆစ္ေနၾကတယ္လို႔ လူေတြက ထင္ၾကပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္လူေနမႈပံုစံကို ကိုယ့္ဘာသာ ဖန္တီးယူၾကတာပါ။ အထူးသၿဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကေန ကိုယ္ ဘယ္လိုလူေနမႈပံုစံေတြနဲ႔ ဘဝကို ၿဖတ္သန္းသြားမလဲဆိုတာကို ေၿပာၿပေပးေနတာပဲၿဖစ္ပါတယ္။