တက္တူးခ်စ္သူေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕တက္တူးဒီဇိုင္းေတြကုိ ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တီထြင္ ႀကံဆေနၾကပါတယ္။  အခုလည္း ၂၀၁၈ခုနွစ္မွာ အလန္းစားတက္တူးဒီဇုိင္းေတြ ေပၚလာျပန္ပါၿပီ။ လွ်ာေပၚမွာ ထိုးၾကတဲ့ လွ်ာတက္တူးပဲျဖစ္ပါတယ္။

Source: pinterest.com

ကိုယ္နွစ္သက္ရာ စာသားမ်ားနဲ႔ ပံုေဖာ္ထားနုိင္ပါတယ္။ မိမိခ်စ္သူ (သုိ႔) မိမိ အားက်အတုယူရတဲ့ သမုိင္းေၾကာင္း ၊ စကားပံု စတဲ့ စာသားေတြကို လွ်ာေပၚမွာတက္တူး တစ္ခုအေနနဲ႔ စိတ္တုိင္းက်ပံုေဖာ္ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Source: pinterest.com

ေခတ္စားတဲ့ဒီဇုိင္းတစ္မ်ိဳးက သစ္ရြက္ပံုတက္တူးဒီဇိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ သံုးပြင့္ဆိုင္အရြက္ပံု ဒီဇုိင္းက  လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ဒီဇိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

Source: pinterest.com

ကိုယ့္တုိင္းျပည္၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ရိုးရာနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အထိမ္းအမွတ္ပံုေတြကုိ တက္တူး အျဖစ္ လွ်ာေပၚမွာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြကို အေလးအျမတ္ထား နွစ္သက္တဲ့ သေဘာကုိလည္းေဆာင္ပါတယ္။

Source: pinterest.com

အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသေဘာက် နွစ္ၿခိဳက္ၾကတဲ့ လွ်ာတက္တူးဒီဇိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ က်ား ပံု တက္တူးကို လွ်ာေပၚမွာထိုးထားျခင္းျဖင့္ စကားေျပာဆုိရာမွာလည္း မာန္အျပည့္နဲ႔ ေျပာဆိုေအာင္ျမင္နုိင္တယ္ လုိ႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈ တိုးပြားေစနုိင္ပါတယ္။