စာဖတ္ျခင္းဟာ လူတုိင္းအတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ အမူအက်င့္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိသားစုဘ၀မွာေရာ၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာပါ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွာရွိေနတဲ့အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ စာဖတ္ျခင္းအျပဳအမူကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲက်င့္သံုးသင့္ပါတယ္။

ဗဟုသုတတိုးပြားနုိင္ျခင္း

Source: GramUnion

စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာရရွိနိုင္တဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ အဓိကက်တဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ရပ္ကေတာ့ ဗဟုသုတတိုးပြားနုိင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ထဲကေန ကမာၻအနွံ႔ကုိသြာေရာက္ေလ့လာလုိ႔ရနုိင္သလုိ စာအုပ္ေတြထဲကေန တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့ ဗဟုသုတေတြတိုးပြားရရွိနုိင္ပါတယ္။

ကိုယ္မသိနုိင္တဲ့အရာေတြကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိနိင္ျခင္း

Source: huffingtonpost.com

စာအုပ္ေတြထဲမွာ ကိုယ္မသိနိုင္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ အခ်ိန္ရတိုင္း စာဖတ္တတ္တဲ့သူေတြဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် အၾကားအျမင္ဗဟုသုတေတြတုိးပြားလာနုိင္ၿပီး အရာရာမွာတတ္သိနားလည္တဲ့လူ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

တပါးသူနဲ႔ယွဥ္လ်င္ ကုိယ္ကေရွ႕တန္းေရာက္နိုင္ျခင္း

Source: ocioweb.co

အမ်ားနဲ႔စကားေျပာဆိုတဲ့ေနရာမွာ စာဖတ္တဲ့အက်င့္ရွိသူဟာ အားသာခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ စကားေျပာဆိုျခင္းအတတ္ပညာရဲ႕ေနာက္ကြယ္က အေထာက္အပံ့ကစာဖတ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ စကားေျပာေကာင္းသူေတြဟာ စာဖတ္သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ဗဟုသုတေတြေၾကာင့္ အမ်ားနဲ႔စကားေျပာဆိုတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ကေရွ႕တန္းေရာက္ၿပီး အမ်ားထက္သာေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။