ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္းေနၾကရတဲ့ ဘ၀မွာ လူတုိင္းကိုကပ္ညိွၿပီးဒုကၡေပးေနတတ္တဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုးတစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး။ အဆုိပါ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကုိအျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းနိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကလက္တကမ္းမွာရွိေနလို႔ ပါပဲ။

Source: Shutterstock

လူတုိင္းကုိ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ဒုကၡေပးေနတဲ့ ဆိုး၀ါးတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကေတာ့ အေၾကာက္တရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာက္တရားစိုးမိုးေနသမွ် ကာလပတ္လံုးေအာင္ျမင္တဲ့ ဘ၀ကုိ ရရွိနိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

Source: Shutterstock

လူတိုင္းရဲ႕ စိတ္ထဲမွာအေၾကာက္တရားက ႀကီးစုိးေနတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ-အလုပ္တစ္ခုကုိစတင္ဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕တာ၊ ကိစၥရပ္ေတြမွာ တာ၀န္ယူဖုိ႔ ေၾကာက္ရြံ႕တာ၊ လူအမ်ားေရွ႕မွာ စကားေျပာဖုိ႔၀န္ေလးတာ စတဲ့ မ်ိဳးစံုေသာေၾကာက္ရြံ႕ မႈ ေတြရွိတတ္ၾကပါတယ္။

Source: Shutterstock

အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကမာၻေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေဒးလ္ကာနက္ဂ်ီရဲ႕ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေၾကာက္တဲ့ အရာကုိခ်က္ခ်င္းထ လုပ္ေဆာင္ ၾကည့္လိုက္ပါ။ အဆိုပါ အေၾကာက္တရားဗိုင္းရပ္စ္ပုိးကေသခ်ာမုခ် ေပ်ာက္ကင္းသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Source: Shutterstock