ေအာင္ၿမင္လိုသူေတြအတြက္ ဘဝမွာ ေအာင္ၿမင္ေစမယ့္ အခ်က္ကေလးေတြကို ေဝမွ်ေၿပာၿပေပးခ်င္ပါတယ္။ ခုေဖာ္ၿပေပးမယ့္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို ေသခ်ာလိုက္နာက်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ၿမင္မႈက မေဝးေတာ့တဲ့ လက္တကမ္းမွာတင္ ရရွိနုိင္ေတာ့မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘဝအတြက္ ေအာင္ၿမင္ေစမယ့္ အခ်က္ ၆ ခ်က္က ဘာေတြမ်ားပါလဲ။

အရာရာ အေကာင္းဆံုးလုပ္ပါ

Source: www.aisalmamsa.com

ေအာင္ၿမင္မႈကို ရရွိနိုင္ဖို႔အတြက္ ကိုယ္လုပ္သမွ် အရာရာတိုင္းကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကုိယ္လုပ္ရမယ့္ အရာရာတိုင္းကို ေစတနာထားၿပီး အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ မေအာင္ၿမင္ႏိုင္စရာမရွိပါဘူး။

စံၿပနမူနာၿဖစ္ေအာင္ ေနပါ

Source: www.smallbusinesscan.com

လူတိုင္းရဲ႕ စံၿပနမူနာၿဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။ အထူးသၿဖင့္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕စံၿပနမူနာဟာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ၿဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုသာ ေနထိုင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သင့္ဘဝအဖို႔ လံုးဝေအာင္ၿမင္လာႏိုင္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။

အခ်ိန္ကို စနစ္တက် ခြဲေဝ အသံုးခ်ပါ

Source: www.srbija24.com

ဒီဖက္ေခတ္မွာ အေရးၾကီးဆံုးက အခ်ိန္ကိုေသခ်ာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔ပါ။ ဒီေခတ္မွာ အခ်ိန္ကို ေသခ်ာမစီမံႏိုင္ရင္ ဆံုးရွံဳးမႈေတြ အမ်ားၾကီး ၾကံဳလာရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေအာင္ၿမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္ကို စနစ္တက်ခြဲေဝအသံုးခ်ႏိုင္ဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကို အၿမဲၿမွင့္တင္ေနပါ

Source: www.articles.theoracles.com

ကိုုယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြကို အၿမဲၿမွင့္တင္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ငါေတာ္တယ္၊ ငါတတ္တယ္ဆိုၿပီး ေလ့လာသင္ယူေနမႈေတြ ရပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ေအာင္ၿမင္မႈကလည္း ရပ္သြားမွာပါ။ ဒီေတာ့ ေအာင္ၿမင္မႈေတြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကို မၿပတ္ၿမွင့္တင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အစစအရာရာ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ပါ

Source: www.uneecops.com

ၾကံဳလာတာေတြကို ၾကံဳလာသလို ေၿဖရွင္းမယ္ဆိုတဲ့သူေတြက ဘဝမွာ ဘယ္လိုမွ မေအာင္ၿမင္ႏိုင္ပါဘူး။ ေအာင္ၿမင္မႈကို ရရွိလာခဲ့ရင္ေတာ့ ဘယ္လိုမွ ၾကာရွည္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ အာမခံပါတယ္။ ဒီေတာ့ တကယ္ေအာင္ၿမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ အစစအရာရာၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ သတိခ်ပ္ၾကပါ။