သမာရိုးက်စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ တဝဲလည္လည္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ အလွမ္းေဝးကြာေနၿပီလား။ အဲ့အတြက္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့စရာမလုိပါဘူး။ အခုေျပာျပမယ့္နည္းလမ္းေလးေတြကို ေလ့လာၾကည့္လုိက္ပါ။

လမ္းေဟာင္းေတြကိုထားခဲ့ပါ

Source: AB Tasty

အမ်ားနည္းတူႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုရင္ တစ္ခုခုေျပာင္းလဲဖုိ႔လုိအပ္ၿပီေပါ့။ ေလွႀကီးထိုး ရိုးရိုးဆိုတဲ့ေခတ္က ကုန္ၿပီေလ။ ဒီေတာ့ စီးပြားေရးေလာကမွာ လမ္းေဟာင္းကုိ ဆက္ေလွ်ာက္မေနပါနဲ႔ေတာ့။

ဆန္းသစ္မႈေတြဆီကိုသြားပါ

Source: YourStory

ဘယ္လုပ္ငန္းမဆုိ ဆန္းသစ္တီထြင္နုိင္ေလ လူစိတ္ဝင္စားေလပါပဲ။ လုပ္ငန္းခ်င္းတူတာေတာင္ သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ မိမိလုပ္ငန္းေတြကုိ ေမာ္ဒယ္ျမွင့္ထားနုိင္ရင္ အၿမဲတပန္းသာေနမွာပါ။ စိတ္ကူးဥာဏ္ေတြေတာ့ ရင့္သန္ေနရမွာေပါ့။

ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္ ျပဳစားလိုက္ပါ

Source: CREAX

လူအမ်ားက ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္တစားျဖစ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိစိတ္ဝင္စားေအာင္ အသစ္သစ္ေသာနည္းလမ္းေတြနဲ႔ အျမန္ဆြဲေဆာင္လုိက္ပါ။

ကတိေတြအျမန္ေပးလုိက္ပါ

Source: blog.atinternet.com

ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေပၚမွာ Customer ေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈဟာ လုပ္ငန္းရဲ႕အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားလုပ္ငန္းအေပၚယံုၾကည္သက္ဝင္လာေအာင္ ကတိေတြအထပ္ထပ္ေပးလုိက္ပါ။ ေပးထားတဲ့ကတိေတြတည္ေအာင္ေတာ့ ကိုယ့္ဖက္ကအစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားရမွာေပ့ါ။