တက္တူးထုိးဖုိ႔ ဒီဇိုင္းေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြကုိ ႀကံဳေတြ႕ရနုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိစဥ္းစားရခက္ေနၿပီဆုိရင္ေတာ့အရမ္းမုိက္တဲ့ တက္တူးဒီဇိုင္းတစ္မ်ိဳးကိုေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ စကိတ္ဘုတ္တက္တူးဒီဇိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

Source: Mpora

ေပ့ါပါးသြက္လက္ေနတဲ့ တက္တူးဒီဇိုင္းအဆန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ လူငယ္ေတြနဲ႔ပိုမုိသင့္ေတာ္တယ္လုိ႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ စကိတ္စီးတဲ့အခါမွာ လြတ္လပ္ျခင္း၊စိတ္ေပ့ါပါး လန္းဆန္းျခင္း စတဲ့တမူထူးျခားတဲ့ ခံစားမႈေတြကို ရရွိနုိင္တယ္မဟုတ္လား။ ဒီလိုပဲ စကိတ္စီးတဲ့ပံုတက္တူးဒီဇိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ အဆုိပါ ေပ့ါပါးလြတ္လပ္တဲ့ခံစားမႈကုိ ပံုေဖာ္နုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Source: Tattooimages.biz

စကိတ္စီးျခင္းကုိ ဝါသနာအရ ခံုမင္နွစ္ၿခိဳက္တဲ့အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္အတြက္ စကိတ္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ တက္တူးဒီဇိုင္းေတြကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ လူႀကီးျဖစ္ေစ၊ လူငယ္ျဖစ္ေစ ကိုယ္သေဘာက်နွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ စကိိတ္စီးျခင္းဟာ အားကစားအမ်ားစုထဲကမွ လြတ္လပ္စြာခြဲထြက္သြားတဲ့ခံစားခ်က္မ်ိဳးကိုလည္း ေပးစြမ္းနုိင္တဲ့အတြက္ အသက္အရြယ္ႀကီးသူအမ်ိဳးသားမ်ားလည္း စကိတ္စီးရတာကုိ သေဘာက်နွစ္သက္ပါက စကိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တက္တူးကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

Source: Pret-a-taux-zero – Prêt à taux zéro

စကိတ္စီးျခင္းကုိ လြန္စြာမွသေဘာက်နွစ္သက္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဒီလိုအမ်ိဳးသားေတြ ဟာခႏၶာကိုယ္မွာ တက္တူးကုိ စကိတ္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ဒီဇိုင္းေတြထုိးဖုိ႔ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟာ မွန္ကန္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ဝါသနာကုိနည္းလမ္းတစ္ခုနဲ႔ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြက ကိုယ့္အေပၚ Independent ျဖစ္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ အလြယ္တကူခံစားသိနုိင္မွာပါ။