အေတာ္ရီစရာေကာင္းတဲ့အေတြးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာအလကားရတဲ့ပစၥည္းရွိနိုင္မလား ဆုိတဲ့ေမးခြန္းလုိေပ့ါ။ အယူရွိရင္ အေပးျပန္ရွိရပါတယ္။ ေလာကမွာ ဘယ္အရာမွ အလကားမရနုိင္သလုိ အလုိလုိေနရင္းလည္း သူေဌးမျဖစ္နုိင္ပါဘူး။

မိဘ၊ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္း

Source: shutterstock.com

ေရွးအတိတ္ကံေကာင္းတဲ့အတြက္ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရွိနုိင္ပါတယ္။ ကံေကာင္းလုိ႔သူေဌးျဖစ္ေနေပမယ့္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဝီရိယနဲ႔ လံု႔လမရွိခဲ့ရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို သားစဥ္ေျမးဆက္ လက္ဆင့္မကမ္းနုိင္တဲ့အျပင္ ကိုယ္ကိုတုိင္လည္း ဆင္းရဲသားဘဝကုိ ခဏအတြင္းေရာက္ရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း

Source : Girls Chase

ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈဟာ ကံနဲ႔လည္းဆုိင္သလုိ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းရွိမႈနဲ႔လည္း သက္ဆုိင္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာေနပါေစ၊ ကုိယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္အဖုိ႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈက တခဏမွ်သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ

Source : poegroupadvisors.com

ေလာကမွာ ဘယ္အရာမွ အလကားမရနုိင္ပါဘူး။ ကံဇာတ္ဆရာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေတြက နည္းနည္းႀကိဳးစားအားထုတ္ရသလုိ တခ်ိဳ႕ေတြက အားသြန္ခြန္စုိက္ႀကိဳးစားအားထုတ္မွ ခ်မ္းသာျခင္းေတြကုိ ရရွိပိုင္ဆုိင္နုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ လံုေလာက္တဲ့ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြသာမရွိခဲ့ရင္ သင္ဘယ္ေတာ့မွ သူေဌးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဇြဲ၊ လံု႔လ

Source : Shutterstock

ကိုယ္ပိုင္ဆုိင္တဲ့ခ်မ္းသာမႈေတြကုိ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲဖို႔အတြက္ အၿမဲကာကြယ္ေနဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ကိုယ့္မွာဇြဲ၊ လံု႔လေတြသာမရွိခဲ့ဘူးဆုိရင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈေတြဟာ ဇြဲ၊ လံု႔လရွိသူေတြေနာက္ကို ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္သြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။