အလုပ္ကိစၥနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ အေပ်ာ္သေဘာျဖစ္ေစ ခရီးေတြသြားၾကရပါတယ္။ ခရီးတစ္ခုသြားဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြအမ်ားႀကီးလုိပါတယ္။ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္လုိ႔မရဘဲ အျမန္ခ်က္ျခင္းထသြားလုိက္ရတဲ့ ခရီးေတြအတြက္ မပါမျဖစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကို ထည့္ယူသြားသင့္ပါတယ္။

သြားပြတ္တံနဲ႔ သြားတုိက္ေဆး

Source: ru.pngtree.com

ကိုယ္သြားမယ့္ခရီးက ၿမိဳ႕ေပၚလိုေနရာမ်ိဳးဆိုရင္ ကိစၥမရွိေပမယ့္ ေ၀းလံေခါင္သီတဲ့ခရီးမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ မပါမျဖစ္ယူေဆာင္သြားရမယ့္ ပစၥည္းက သြားပြတ္တံနဲ႔သြားတုိက္ေဆးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားနဲ႔ေျပာဆိုဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းေရးကအေရးႀကီးလွပါတယ္။

မ်က္နွာသုတ္ပု၀ါ

Source: Rent Me Today

တခါသံုးတစ္ရွဴးေတြ၊ စနုိးတာ၀ါေတြ အလြယ္တကူ၀ယ္လုိ႔ရနိုင္ေပမယ့္ မ်က္နွာသုတ္ပု၀ါေလာက္ အဆင္မေျပနုိင္ပါဘူး။ ေနရာမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြးအသံုးျပဳနုိင္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္မ်က္နွာသုတ္ပု၀ါတစ္ထည္ကို မပါမျဖစ္ယူေဆာင္သြားသင့္ပါတယ္။

အတြင္းခံအ၀တ္မ်ား

Source: lyst.com

မေမ့မေလ်ာ့ယူေဆာင္သြားရမယ့္ အသံုးအေဆာင္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ အတြင္းခံအ၀တ္ေတြက ဘယ္ေနရာကိုပဲသြားသြား မရွိမျဖစ္ပစၥည္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

Phone Power Bank

Source: REALTOR Team Store

မိသားစုနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ကိစၥနဲ႔ျဖစ္ေစ အၿမဲအဆက္အသြယ္မျပတ္ဖုိ႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ခရီးသြားေနစဥ္အတြင္း ဖုန္းအားကုန္ၿပီးအဆက္အသြယ္ျပတ္သြားတာမ်ိဳးမျဖစ္ရေအာင္ ဖုန္း Power Bank တစ္ခုကုိလည္း မျဖစ္မေနယူေဆာင္သြားသင့္ပါတယ္။