လူေတြအတြက္ စုေဆာင္းၿခင္းဆိုတဲ့ အေလ့အထရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ငယ္စဥ္က မိဘဆရာသမားေတြက ဆင္းရဲနိမ့္ပါးမႈေတြ မၿဖစ္ေစဖို႔ စုေဆာင္းၿခင္း အေလ့အထလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေၿပာၾက ေလ့က်င့္ေပးၾကတာေတြ ၾကံဳခဲ့ဖူးၾကမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ စုေဆာင္းၿခင္းဟာ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝဖို႔တင္မဟုတ္ဘဲ ေအာင္ၿမင္မႈေတြကိုပါ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။

စုေဆာင္းၿခင္းၿဖင့္ ေအာင္ၿမင္မႈဆီသြားပါ။

Source: profirms.bg

ဘဝမွာ ေအာင္ၿမင္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ စုေဆာင္းတတ္တဲ့ အေလ့အထကို ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအရာေတြကို စုေဆာင္းသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ တကယ္ေတာ့ ေငြေၾကးတင္မကဘဲ ဥာဏ္ပညာ ဗဟုသုတကိုလည္း စုေဆာင္းသင့္ပါတယ္။ လက္ထဲမွာ ေငြေၾကးေတြ စုေဆာင္းသလိုမ်ိဳး ဦးေႏွာက္ထဲမွာ အသိဥာဏ္ေတြ စုေဆာင္းပါ။

ေအာင္ၿမင္သူေတြ ဘယ္လိုစုေဆာင္းတတ္ၾကသလဲ။

Source: Zero To Alpha

ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ၿမင္တဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ဝင္ေငြရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းကို ပံုမွန္စုေဆာင္းေလ့ရွိၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စုေဆာင္းေလ့မရွိၾကတဲ့သူေတြဟာ ေအာင္ၿမင္ဖို႔ မေသခ်ာပါဘူး။ ေငြေၾကးလည္း စုေဆာင္းတတ္မွ အသိပညာလည္း စုေဆာင္းတတ္မွသာလွ်င္ ေအာင္ၿမင္မႈဆီ ေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္မွာပါ။

ဝင္ေငြေတြကို ဘယ္လိုစုေဆာင္းၾကမလဲ။

Source: Kiplinger

ဝင္ေငြေတြကုိ စုေဆာင္းတဲ့ေနရာမွာ သံုးလို႔ပိုမွ စုေဆာင္းမယ္ဆိုတာမ်ိဳးထက္ စုေဆာင္းၿပီးမွ သံုးစြဲတာက ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါတယ္။ လူေတြက မလိုအပ္တဲ့ အရာေတြကိုလည္း ဝယ္ယူတတ္ၾကတဲ့ အေလ့အထရွိပါတယ္။ အဲဒါဟာ အလြန္ဆိုးဝါးတဲ့ လုပ္ရပ္ပါ။ မလိုအပ္တဲ့အရာ အေၿမာက္အၿမားဝယ္ယူသံုးစြဲလိုက္ၿပီဆိုရင္ လိုအပ္တဲ့အရာေတြကို ထုတ္ၿပီး ေရာင္းခ်ရတဲ့အခ်ိန္ မလြဲမေသြေရာက္လာလိမ့္မယ္ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔ ။