ခ်စ္ခင္ရတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ Home Party ေလးတစ္ခုကို က်င္းပေတာ့မယ္ ဆုိပါစို႔။ Home Party ဆုိေပမယ့္ အိမ္ထဲမွာ မြန္းၾကပ္နုိင္တဲ့အတြက္ ၿခံဝန္းထဲမွာပဲ က်င္းပဖုိ႔ စိတ္ကူးထားပါသလား။ ဒါဆုိ လွပၿပီးသက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစမယ့္ ၿခံဝန္းေလးကို ပါတီပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိအပ္လာပါၿပီ။

သန္႔ရွင္းမႈ ပထမ

Source : Southern Living

ေျမျပင္ေပၚမွာ က်င္းပမယ့္ ပါတီပြဲေလးတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ သန္႔ရွင္းမႈဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အမိႈက္သရုိက္မ်ား ကင္းစင္ၿပီး စိမ္းလန္းေသာ ျမက္ခင္းေလးနွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္တုိ႔ရဲ႕ အလွအပဟာ ပါတီပြဲကုိ ပဏာရေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မီးအလွဆင္ျခင္း

Source : Southern Living

ပထမဆံုး ကိုယ့္ၿခံဝန္းထဲမွာ ဘယ္လုိအပင္မ်ိဳးရွိသလဲဆိုတာကို ၾကည့္ရပါမယ္။ အပင္ႀကီးအမ်ိဳးအစားမ်ား (သုိ႔) ပန္းၿခံဳကဲ့သုိ႔ေသာ အပင္ငယ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား လားဆုိတာ ခြဲျခားထားရပါမယ္။ ေရာင္စံုမီးလံုးမ်ားနွင့္ အလွဆင္တဲ့ အခါမွာ အပင္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ အလွမီးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စားပြဲနွင့္ ကုလားထုိင္မ်ား

Source : Amara

ပါတီပြဲတက္ေရာက္မည့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ စားပြဲနွင့္ကုလားထိုင္ စီစဥ္ရာမွာ ေရြးခ်ယ္စရာ နွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ပံုမွန္စားပြဲ၊ ကုလားထိုင္မ်ားနွင့္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစမယ့္ အခင္းမ်ား၊ စားပြဲခံုအပုတုိ႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အစားအေသာက္မ်ား

Source : Around My Family Table

ၿခံဝန္းထဲမွာ က်င္းပေသာ Home Party တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အေလွ်ာက္ တည္ခင္းဧည့္ခံေသာ အစားအစာမ်ားက လတ္ဆတ္မႈကုိ အေျခခံထားသင့္ပါတယ္။ လတ္ဆတ္ခ်ိဳျမတဲ့ အသီးအနွံေတြက ပါတီပြဲအတြက္ မပါမျဖစ္ အစားအစာေတြပါပဲ။