လူတုိင္းေအာင္ျမင္မႈမရနိုင္သလို ရရွိၿပီးေအာင္ျမင္မႈကုိလည္း လူတုိင္းထိန္းသိမ္းထားနိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ဒဏ္ကို လူအမ်ားစုက ခံနုိင္ရည္မရွိၾကလုိ႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြဟာ သူတုိ႔ရရွိထားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ တဖက္ကမ္းဆီကုိ လက္ပစ္ကူးသြားေနၾကပါတယ္။

ႀကိဳးစားမႈေတြေလွ်ာ့ခ်ပစ္ျခင္း

Source: Oklahoma Eagle

ေအာင္ျမင္လာတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ ပန္းတုိင္ေရာက္ရွိသြားၿပီဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႔ တခ်ိန္လံုးအားထုတ္လာခဲ့တဲ့ႀကိဳးစားမႈေတြကုိ ေလ်ာ့ခ်ပစ္လုိက္တတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတုိင္ဆုိတာ ဘဝတေလွ်ာက္လံုး ႀကိဳးစားပမ္းစားသြားေနရမယ့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိတာ သတိမူမိဖုိ႔သင့္ပါတယ္။

ဘဝင္ျမင့္လာျခင္း

Source: mag-jeunes.com

လူေတြရဲ႕အေျခခံသဘာဝမွာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုခုကုိ ရရွိလာတာနဲ႔ ကိုယ့္ကုိကိုယ္စြမ္းေဆာင္ရွင္တစ္ဦးပမာ ေအာက္ေျခလြတ္ဘဝင္ျမင့္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိဘဝေမ့တတ္တဲ့စိတ္မ်ိဳးကုိ လက္ခံက်င့္သံုးေနျခင္းအားျဖင့္ မိမိဟာေအာင္ျမင္မႈရဲ႕တဖက္ကမ္းဆီကုိ လက္ပစ္ကူးသြားေနတယ္ဆိုတာ ဂရုမျပဳမိၾကပါဘူး။

ေပ်ာ္ပါးမႈေတြေနာက္သို႔လုိက္သြားျခင္း

Source: Shutterstock

ကုိယ္ေရာက္ရွိေနတဲ့ေနရာဟာ ဘဝရဲ႕ပန္းတိုင္အစစ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ မွတ္ယူလုိက္တဲ့သူေတြဟာ ရွိရင္းစြဲ လုံ႔လ၊ ၀ီရိယေတြကုိ ရပ္တန္႔လုိက္ၿပီး စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္အေပ်ာ္အပါးေတြေနာက္ကို ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လုိက္သြားတတ္ပါတယ္။

အထင္ေသးစိတ္မ်ားဝင္လာျခင္း

Source: lieman.ru

ထိုက္သင့္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈကုိရရွိသြားတဲ့အခါ ကိုယ့္ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္ေတြအေပၚ ေလ်ာ့တြက္အထင္ေသးတတ္တဲ့စိတ္ေတြ ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ငါလုိေအာင္ျမင္မႈကုိ သူတုိ႔အလြယ္တကူမရနုိင္ပါဘူးဆိုတဲ့ အေတြးဟာ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ေဝးတဲ့ဆီကုိ ဆြဲေခၚသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။