ဘဝမွာ ကံေကာင္းတယ္ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့အရာေတြကို ကိုယ္ ၿပန္ခံစားရတာပါပဲ။ ကံေကာင္းမႈဆိုတာကို ထိုင္ေစာင့္ေနလို႔ ဘယ္ေတာ့မွမရပါဘူး။ ကံေကာင္းမႈဆိုတဲ့အရာ ကိုယ့္ဆီေရာက္လာေအာင္ ကိုယ္က လုပ္ယူရမွာပါ။ ကံေကာင္းၿခင္းဆီ ကိုယ္က ေရာက္ေအာင္သြားရမွာပါ။

Source: klankosova.tv

ေလာင္းကစားဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ပါနဲ႔။

Source: Isha Sadhguru

အထူးသၿဖင့္ ေယာက်္ားေလးေတြဟာ ကံေကာင္းပါတယ္ဆိုၿပီး ေလာင္းကစားကို အေပ်ာ္သေဘာၿဖစ္ၿဖစ္ ရလိုမႈေလာဘနဲ႔ ၿဖစ္ၿဖစ္ ၿပဳလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ကံေကာင္းတဲ့သူၿဖစ္ေနပါေစ။ ေလာင္းကစားလုပ္တာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသြားတယ္ ၊ လက္ထဲေငြရႊင္သြားတယ္ဆိုတာမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွ ၿဖစ္မလာပါဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ဘယ္ေတာ့မွ ကိုယ့္ေငြေတြကို အဆံုးရွံဳးမခံလိုက္ပါနဲ႔။

Source: TED.com

ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ကိုယ္ ပင္ပင္ပန္းပန္းရွာေဖြထားတဲ့ ဝင္ေငြေတြကို ေလာင္းကစားအတြက္ မၿဖဳန္းတီးပါနဲ႔ ။ အဆံုးရွံဳးမခံလိုက္ပါနဲ႔။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေသြးနဲ႔ ေခၽြးနဲ႔ ရင္းၿပီး အခ်ိန္ေတြအကုန္ခံၿပီး ရွာထားေဖြထားရတဲ့ ေငြေတြကို တထိုင္တည္း အဆံုးမခံလိုက္ပါနဲ႔။

ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေအာင္ၿမင္သူေတြရဲ႕ အေလ့အထ

Source: thegentlemansjournal.com

ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေအာင္ၿမင္သူေတြဟာ တခါတရံ ကံေကာင္းမႈေပၚ အေၿခခံၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ဘဝကို တည္ေဆာက္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕ ကံေကာင္းမႈကုိ သူတို႔ဘာသာ တည္ေဆာက္ယူၾကတာပါ။