ဒီတခါမွာေတာ့ခႏၶာကိုယ္ၾကြက္သားေတြနဲ႔စတုိင္က်ခ်င္တဲ့အမ်ိဳးသားထုႀကီးအတြက္ဆန္းသစ္တဲ့နည္း လမ္းေတြနဲ႔ျပဳလုပ္ရတဲ့ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းတစ္မ်ိဳးအေၾကာင္းကုိေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ Water Fitness အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

Water Fitness ဆုိတာဘာလဲ

Source: Smart Sports Shoes

ေရကူးကန္လိုေနရာမ်ိဳးမွာျပဳလုပ္ရတဲ့ကုိယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရကူးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ေရကန္ထဲမွာ Workout ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လုိပံုစံမ်ိဳးနဲ႔လုပ္ေဆာင္သင့္သလဲ

Source: Well Wisdom

Water Fitness လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါဂရုတစုိက္နဲ႔က်နစြာ Schedules ဆြဲၿပီးစနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ရမယ့္ေန႔ရက္၊အခ်ိန္ကိုမပ်က္မကြက္ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ခႏၶာကိုယ္အတြက္အက်ိဳး ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိနုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Water Fitness ရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

Source: swimswam.com

ေရထဲမွာကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းဟာကုန္းေပၚမွာျပဳလုပ္တဲ့ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းထက္ အက်ိဳးေက်းဇူး-၂ဆရရွိေစနုိင္ပါတယ္။ ေရရဲ႕ဆြဲအားကုိတြန္းကန္ၿပီးျပဳလုပ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ပံုမွန္Fitness ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ပုိတဲ့ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။