လူတိုင္းမွာ ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းအားဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ညံ့ဖ်င္းတဲ့သူၿဖစ္ေနပါေစ။ သူ႔မွာလည္း သူ႔ရဲ႕ ဥာဏ္ရည္၊ သူ႔ရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚနိုင္စြမ္းနဲ႔အတူ ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းအားေတြ ထြက္လာတာပါပဲ။ အမ်ားၾကီး အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းတယ္ မၿဖစ္ထြန္းဘူးဆိုတာပဲ ကြာပါလိမ္႔မယ္။ ဒီေတာ့ ဦးေႏွာက္ထဲက ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းအားကို ဘယ္လိုထုတ္ၾကမလဲ။

ဦးေခါင္းကို ရွင္းလင္းေနေအာင္ထားပါ

Source: lynda.com

ပထမဆံုးေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ ေခါင္းကို ရွင္းေနေအာင္ ထားရမွာပါ။ ရွဳပ္ေထြးေနတဲ့ အေတြးေတြ ေခါင္းထဲမွာ မ်ားေနမယ္ဆိုရင္ ဘာကိုမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတြးေခၚနိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ေခါင္းထဲမွာ အေတြးေတြ ရွဳပ္ယွက္ခတ္မေနဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

အေတြးေတြ ၿဖန္႔က်က္ဖို႔ သီးသန္႔အခ်ိန္ထားပါ

Source: lynda.com

ကိုယ္ ဘာကို ဖန္တီးႏိုင္မွာလဲ ကိုယ္ ဘာကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္မွာလဲဆိုတာကို ေတြးဖို႔ အတြက္ သီးသန္႔အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္လိုအပ္ပါတယ္။ အေတြးေခၚေကာင္းဆိုတာ ေသခ်ာေစ့စပ္ေတြးေနမွ ထြက္လာႏိုင္တဲ့အရာပါ။ လူရွဳပ္ရွဳပ္ အလုပ္ရွဳပ္ရွဳပ္ေတြၾကားမွာ ဘယ္လိုမွ အေတြးေခၚေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အၿမဲတမ္း ဦးေႏွာက္ က ထြက္ရွိလာတဲ့ စိတ္ကူးအိုင္ဒီယာေတြကို မွတ္သားထားပါ

Source: lynda.com

တခါတေလမွာ ဦးေႏွာက္ကေန အၾကံဥာဏ္ေကာင္းေတြ ဖ်က္ကနဲ ရလာတတ္တာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဒီတိုင္း စိတ္ထဲကေန သိမ္းမထားပဲနဲ႔ စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲၿဖစ္ၿဖစ္ ဖုန္းထဲၿဖစ္ၿဖစ္ မွတ္သားထားလိုက္ပါ။ စာေရးရအဆင္မေၿပႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးဆိုရင္ အသံနဲ႔ၿဖစ္ၿဖစ္ သြင္းထားလိုက္ပါ။

ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္ပါ

Source: kainosedge.com

ငါက ဘာမို႕လို႔လဲ ငါ့အၾကံေတြက ဘာေတြ ၿဖစ္ထြန္းမွာမို႔လို႔လဲဆိုတဲ့ အေတြးေတြရွိေနရင္ ဝဲပစ္လိုက္ပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ အေတြးအေခၚ အၾကံအစည္ကိုလည္း ယံုၾကည္ပါ။ ကိုယ့္အၾကံဥာဏ္အတိုင္း ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့ ရလာဒ္ေတြဟာ ဘာနဲ႔မွမတူေအာင္ ေက်နပ္စရာေကာင္းတဲ့ ခံစားခ်က္ကို ခံစားၾကည့္ပါ။

ကိုယ့္ စိတ္ကူးဥာဏ္ေတြကို လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ပါ

Source: complexitylabs.io

စိတ္ကူးေတြးထားၿပီး လက္ေတြ႔ မက်င့္သံုးၿဖစ္ဘူးဆိုရင္လည္း ဘာမွ ၿဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ေတြးေခၚပါ။ ၾကံစည္ပါ။ ၿပီးရင္ လက္ေတြ႔အသံုးခ် လုပ္ေဆာင္ပါလို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။