လူေတြက ဦးေႏွာက္ၾကည္လင္ၿပီး ထက္ၿမက္ေစဖို႔အတြက္ လုပ္လို႔ရတာ မွန္သမွ် လိုက္လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဦးေႏွာက္ၾကည္လင္ၿပီး ထက္ၿမက္ေစမယ့္အရာဟာ ကိုယ့္လက္တစ္ကမ္းမွာပဲ ရွိတယ္ဆုိတာ သတိမမူတတ္ၾကပါဘူး။ ဘယ္လိုအရာေတြနဲ႔ ဦးေႏွာက္ၾကည္လင္ေအာင္ လုပ္ၾကမလဲ။

ေလ့က်င့္ခန္းေတြက ဦးေႏွာက္အတြက္အလြန္ေကာင္းပါတယ္

Source: The Independent

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းနဲ႔ အစားအေသာက္ေတြထက္ ခႏၶာကိုယ္ လွဳပ္ရွားမႈေတြက ဦးေႏွာက္အတြက္ အေထာက္အပ့ံ ပိုမုိရရွိေစပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့အခါမွာ စိတ္လက္ေပါ့ပါးသြားတာ သိၾကမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ စိတ္ပဲေပါ့ပါးသြက္လက္တာမဟုတ္ပါဘူး မွတ္ဥာဏ္ကိုလည္း ထက္ၿမက္ေစပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ

Source: The Independent

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့အခါ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ Brain-Derived Neurotropic Factor (BDNF) လို႔ ေခၚတဲ့ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို ထုတ္ေပးပါတယ္။ BDNF  ဆိုတာ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္အသစ္ေတြကုိ ၾကီးထြားေစၿပီး ဆဲလ္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္မႈတိုးေစကာ မွတ္ဥာဏ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစတဲ့ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးၿဖစ္ပါတယ္။

BDNF ပမာဏမ်ားရင္ ဘာၿဖစ္တတ္လဲ။

Source: Best Health Magazine Canada

ဦးေႏွာက္ထဲမွာ BDNF  ပမာဏမ်ားေလေလ မွတ္ဥာဏ္တိုးေလေလၿဖစ္လို႔ ခႏၶာကိုယ္လွဳပ္ရွားမႈကို ပံုမွန္လုပ္သင့္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရာမွာ ရက္သတၱပတ္အဆံုးမွာ အျပင္းအထန္လုပ္တာထက္ ေနစဥ္ပံုမွန္လုပ္သြားတာက ပိုေကာင္းပါတယ္။ သင္ဟူးာ ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္  တိုးဖို႔ Cross World Puzzle ကစားတတ္သူဆိုရင္ အခုကစၿပီး လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ အေလ့အထကို ေမြးၿမဴပါ ၊ ေအရိုးဗစ္ေလ့က်င့္ခန္း နဲ႕ အၿခားေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။