ခုေနာက္ပိုင္းမွာ လူေတြက ညဘက္ ၃နာရီထိုးတာေတာင္ မအိပ္ဘဲ အင္တာနက္ေပၚမွာပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကတတ္ပါတယ္။ ဒီလို ေန႔စဥ္ညတိုင္း အင္တာနက္ေပၚ အခ်ိန္ၿဖဳန္းၿပီး အိပ္ေရးပ်က္ရတဲ့အခါမွာ ဘာေတြ ၿဖစ္လာႏိုင္တယ္ ထင္ပါသလဲ။

အိပ္ခ်င္စိတ္ေတြမ်ားလာတာ

Source:pulseheadlines.com

ညစဥ္ရက္ဆက္ အိပ္မေပ်ာ္တာေတြ မ်ားလာတဲ့အခါမွာ အိပ္ေရးပ်က္ညေတြ တာရွည္လာတဲ့အခါမွာ ေန႔ခင္းဘက္အတြင္း အိပ္ခ်င္စိတ္မ်ားေနတတ္ပါတယ္။ ေန႔ဘက္ေတြမွာ တက္ၾကြမႈမရွိေတာ့ဘဲ အခ်ိန္ၿပည့္ အိပ္ခ်င္ေနတတ္ပါတယ္။

အလုပ္ထဲမွာလည္း အိပ္ေမာက်သြားတာ

Source:businessstudynotes.com

ညဘက္ေတြ မအိပ္မိတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြဟာ ေန႔ဘက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္ပါတယ္။ သတိလက္လြတ္နဲ႔ အိပ္ေပ်ာ္သြားတာကို မသိလိုက္တာမ်ိဳးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အလုပ္ပ်က္ အကိုင္ပ်က္ေတြ ၿဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

အိပ္ေနစဥ္ ေဟာက္လာတာ


Source:dastawej.com

အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္အတြင္း တခါတရံ ေဟာက္တတ္တာကလည္း အိပ္ေရးမဝၿခင္းရဲ႕ လကၡဏာပါပဲ။ အိပ္ေရးပ်က္ညေတြမ်ားလာတဲ့အခါ ၊ အိပ္ေရးမဝတာမ်ားလာတဲ့အခါမွာ အိပ္ေနစဥ္အတြင္း အရမ္း ေဟာက္လာတတ္ပါတယ္။

Source:medicalxpress.com

ညဘက္ မိုးလင္းခါနီးအထိ မအိပ္မွ အိပ္ေရးမဝတာမဟုတ္ပါဘူး။ အိပ္မက္ဆိုးေတြ ညစဥ္မက္ေနလို႔ အိပ္ေရး မဝတာေတြလည္း ၿဖစ္တတ္ပါတယ္။ ညအိပ္ေပ်ာ္စဥ္မွာ ေၿခေထာက္ေတြ လႈပ္ရမ္းေနတာလည္္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ၿဖစ္ေစလို႔ အိပ္ေရးမဝတတ္ပါဘူး။