လူတုိင္းမွာ အနာဂတ္အိမ္မက္စိတ္ကူးေတြ ရွိၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကအိမ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ၾကေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အိမ္မက္ေတြဆီသြားရင္း လမ္းတ၀က္မွာပဲ ေျခကုန္လက္ပမ္းၾကၿပီး အရံႈးေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္တတ္ၾကရပါတယ္။

အသံုးနဲ႔အၿဖဳန္းခြဲျခားတတ္ပါေစ

Source: Small Business Trends

ေငြေၾကးကတန္ဖိုးႀကီးသလုိ ေငြရဖုိ႔ရွာေဖြရုန္းကန္ရတာလည္း ခက္ခဲပင္ပန္းလွပါတယ္။ ဒီလုိပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာေဖြထားရတဲ့ေငြေတြကိုသံုးစြဲတဲ့ေနရာမွာ စနစ္တက်ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး သံုးစြဲတတ္ဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္လုိအပ္တဲ့ေနရာမွာသံုးၿပီး မလုိအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ မျဖဳန္းတီးမိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

စုေဆာင္းတတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါ

Source: 15min.lt

ရွာေဖြရရွိလာတဲ့ေငြေၾကးကို စုေဆာင္းတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးကနည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ တစိတ္တပိုင္းကို စုေဆာင္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရင္းနွီးျမွပ္ႏံွဖုိ႔ႀကိဳးစားပါ

Source: The Balance

ေငြပမာဏအလံုးအရင္းနဲ႔ အသံုးမျပဳနုိင္ရင္လည္း စိတ္ညစ္စရာမလုိပါဘူး။ မိမိမွာစုေဆာင္းရမိသေလာက္ ေငြကိုစတင္ရင္းနွီးျမွပ္နွံဖုိ႔ ႀကိဳးစားလိုက္ပါ။ ရွိသေလာက္ေငြေၾကးေလးနဲ႔ စတင္ရင္းေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးျဖစ္လာသူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ အဓိကက ေသခ်ာတဲ့ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈတစ္ခုကို အျမန္ဆံုးစတင္လိုက္ဖုိ႔ပါပဲ။