ဖက္ရွင္ဟာ လူတိုင္းအတြက္ အေရးပါပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္လည္း ဖက္ရွင္ကအေရးပါပါတယ္။ အရည္အခ်င္းကို ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကိုၾကည့္ၿပီး ဆံုးၿဖတ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ေပမယ့္လည္း လူအမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ အရည္အခ်င္းခ်ည္းပဲ မရေတာ့ပါဘူး။ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကလည္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေရးၾကီးပါတယ္။

Source: https://www.solidrop.net/

ဒီေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ဘယ္လိုဝတ္စားဆင္ယင္မႈက အသင့္ေတာ္ဆံုးၿဖစ္မလဲ။

ကေလးဆန္ဆန္ ဖက္ရွင္ေတြကိုေရွာင္ရွားပါ

Source: https://pas-wordpress-media.s3.amazonaws.com/

ကေလးဆန္လြန္းတဲ႔ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈဟာ တကယ္ေလးေလးနက္နက္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ရမယ့္ေနရာမွာ အေႏွာင့္အယွက္ၿဖစ္ပါတယ္။ ကေလးဆန္တဲ႔ ဟန္ပန္မ်ိဳးကို ၾကီးေလးတဲ့တာဝန္ေတြ ေပးအပ္ဖို႔လက္တြန္႔ၾကပါတယ္။

ရွဳပ္ယွက္ခတ္ေနတာေတြ မဝတ္ပါနဲ႕

Source: http://www.freepngimg.com/

ရွဳပ္ယွက္ခတ္ေနတဲ႔ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈေတြကလည္း လုပ္ငန္းခြင္မွာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ၿဖစ္ေစပါတယ္။ ဝတ္စားထားသူက စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မၿဖစ္ပါဘူးလို႔ မေၿပာလိုက္ပါနဲ႔။ ၿမင္ေနေတြ႔ေနရတဲ႔သူကေတာ့ အေတာ္အာရံုေနာက္ပါတယ္။

တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္တဲ့ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကိုသာ ေရြးခ်ယ္ပါ

Source: https://i.enkirelations.com

တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္တဲ႔ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကသာ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးပါ။ အလုပ္ေတြ၊ ၿပႆနာေတြေပါင္းစံု ေၿဖရွင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကရတဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ၊ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ က်က္သေရရွိတဲ႔ ဖက္ရွင္ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ိဳးကသာ အေကာင္းဆံုးပါ။ ဝတ္ဆင္တဲ့ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ရွင္းသလို ၿမင္ရတဲ႔သူမွာလည္း ၾကည့္ရတာ ရွင္းရွင္းေလးမို႔ အာရံုေနာက္မေနေစေတာ့ပါဘူး။