မ်က္စိအားနည္းတဲ့အတြက္ မ်က္မွန္လည္း တပ္ရေတာ့မယ္၊ ကိုယ္နဲ႔မလုိက္ဖက္မွာလည္း စိတ္ညစ္ေနတယ္ဆုိတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္မ်က္နွာနဲ႔မလုိက္ဖက္တဲ့ မ်က္မွန္ပံုစံမ်ိဳးကိုေရြးမိရင္ ပုိၾကည့္ရဆိုးသြားတတ္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးေထာင့္က်က် မ်က္နွာပုိင္ရွင္လား။

Source: Shutterstock

ေယာက်္ားပီပီသသ ေလးေထာင့္စပ္စပ္မ်က္နွာကို ပိုင္ဆုိင္ထားပါသလား။ မ်က္မွန္တပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ခပ္၀ိုင္း၀ုိင္းနဲ႔စတုိင္က်တဲ့ မ်က္မွန္မ်ိဳးကိုေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

၀ိုင္းတဲ့မ်က္နွာပိုင္ရွင္လား။

Source: Shutterstock

အနည္းငယ္၀ေပမယ့္ စတိုင္က်တဲ့ခပ္၀ုိင္း၀ိုင္းမ်က္နွာပံုစံမ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသလား။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ မ်က္မွန္ေလးေထာင့္ေလးေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးစတုိင္ထုတ္လိုက္ပါ။

သြယ္လ်တဲ့မ်က္နွာပိုင္ရွင္လား။

Source: Shutterstock

မ်က္နွာသြယ္သြယ္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားရင္ေတာ့ ကံေကာင္းတဲ့သူလုိ႔ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ မ်က္နွာက်သြယ္လ်တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ မ်က္မွန္အ၀ုိင္းျဖစ္ေစ၊ ေလးေထာင့္ျဖစ္ေစ လိုက္ဖက္ညီေနလို႔ပါပဲ။ ဘဲဥပံုမ်က္မွန္ေတြကိုလည္း စိတ္တိုင္းက်ေရြးခ်ယ္လုိ႔ရပါတယ္။