ခႏၶာကုိယ္ႀကံ႕ခိုင္ဖု႔ိအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြျပဳလုပ္တဲ့အခါ အမ်ားစုလုပ္တတ္တဲ့ အက်င့္တစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေရမခ်ိဳးခင္ ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တဲ့ အျပဳအမူတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

တျခားလူေတြသိမွာစိုးျခင္း

Source: Men Daily

ကိုယ္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္တာကို တျခားလူေတြမျမင္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ိဳး လူတခ်ိဳ႕မွာရွိတတ္ပါတယ္။ ေလွာင္ရယ္ခံရမွာကိုမလိုလားၾကလို႔ပါပဲ။ ဘယ္သူမွမျမင္နိုင္တဲ့ ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖုိ႔ စဥ္းစားတတ္ၾကပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီးေရတန္းခ်ိဳးျခင္း

Source: Men’s Fitness

လူတခ်ိဳ႕က ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္အၿပီးမွာ ေရတန္းခ်ိဳးတတ္ၾကပါတယ္။ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ဖုိ႔ ေရခ်ိဳးခန္း ကိုေရြးၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘာလုိ႕ ေရခ်ိဳးခန္းမွာေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္သင့္သလဲ

Source: BIMC Hospital

ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းဟာ မွားယြင္းတဲ့အျပဳအမူတစ္ခုပါပဲ။ ေရခ်ိဳးခန္းဆိုတဲ့အတုိင္း ၾကမ္းျပင္မွာေရေတြရွိနိုင္ပါတယ္။အခန္႔မသင့္လ်င္ ေရညွိေတြလည္းရွိေနနုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုေနရာမ်ိဳးမွာခႏၶာကိုယ္ကို လႈပ္ရွားၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မေတာ္တဆေခ်ာ္လဲသြားနုိင္ၿပီး ခါးနာတာ၊အရိုးက်ိဳးတာေတြအျပင္ တျခားထိခိုက္ဒဏ္ရာေတြမ်ိဳးစံု ရရွိခံစားရနုိင္ပါတယ္။