အေျပးေလ့က်င့္ေနစဥ္ (သုိ႔) ေျပးလႊားေနစဥ္မွာ သင့္ရင္ဘတ္က ဆိုးဆုိး၀ါး၀ါး နာက်င္လာပါသလား။ ဘာေၾကာင့္ေအာင့္ရသလဲဆုိတဲ့ ျဖစ္နုိင္ေခ်အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

အေျပးေလ့က်င့္ခန္းကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသူလား

Source: shutterstock.com

ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ဖုိ႔အတြက္ အေျပးေလ့က်င့္ခန္းကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး စတင္ေလ့က်င့္ေနတယ္ဆုိပါေတာ့။ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းေတြက စတင္အလုပ္လုပ္ရတဲ့အခါမွာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္တဲ့အေနနဲ႔ နာက်င္မႈကိုခံစားရနိုင္ပါတယ္။

ရင္ဘတ္ၾကြက္သားမ်ားၾကြက္တက္ျခင္း

Source: Shutterstock

ရင္ဘတ္ၾကြက္သားေတြဟာလည္း ေျခေထာက္မွာရွိတဲ့ၾကြက္သားေတြလုိပါပဲ။ နံရုိးေတြနဲ႔၀ုိင္းရံထားတဲ့ ရင္ဘတ္ၾကြက္သားေတြက လႈပ္ရွားမႈကုိစတင္လုပ္ေဆာင္ရတဲ့အခါမွာ ေျခေထာက္ၾကြက္တက္သကဲ့သို႔ ၾကြက္တက္တတ္ပါတယ္။ ဒီအခါရင္ဘတ္ေအာင့္တာ၊ နာက်င္တာေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ျခင္း

Source: Shutterstock

ေျပးလႊားလႈပ္ရွားျခင္းဟာ အစာေခ်စနစ္အေပၚမွာ ဖိအားျဖစ္ေစပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပးလႊားလုိက္တဲ့အခါမွာ ၀မ္းဗိုက္ထဲမွာရွိတဲ့အစာျပြန္ဟာ ၾကြက္သားေတြရဲ႕လႈံေဆာ္မႈနဲ႔ အေပၚကိုျမင့္တက္လာနိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာရင္ပူရင္ဆာျဖစ္ေစနုိင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ ရင္ပူရင္ဆာျဖစ္တဲ့အခါ သင့္ရင္ဘတ္ကနာက်င္မႈကို ခံစားရနုိင္ပါတယ္။