လူေတြဟာ ဆင္းရဲတဲ့ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ၾကေပမယ့္လည္း ခ်မ္းသာတဲ့ဒဏ္ကိုေတာ့ မခံႏိုင္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဆင္းရဲခ်ိန္မွာ ဘယ္လို အပင္ပန္းခံရပါေစ။ ခံႏိုင္ရည္အၿပည့္ရွိၾကေပမယ့္ ခ်မ္းသာလာတဲ့အခါမွာေတာ့ ခ်မ္းသာလာတဲ့ စည္းစိမ္ဒဏ္ကုိ မခံစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဒုကၡေရာက္ၾကတာမ်ားပါတယ္။

Source: Mother Jones

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကသာ၍ဆိုးပါတယ္

Source: Lifehack

ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရေတာ့  ၿမန္မာလူမ်ိဳးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာဆင္းရဲတဲ့ဒဏ္ကို ၾကိဳးစားခံႏိုင္ၾကေပမယ့္လည္း ခ်မ္းသာတဲ့ဒဏ္ကိုေတာ့ မတြန္းလွန္နိုင္ၾကပါ။ မ်ားေသာအားၿဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲၾကီးစြာ ရွာေဖြရုန္းကန္ ႏိုင္ေသာ္လည္း ခ်မ္းသာလာခ်ိန္တြင္ေတာ့ ေအာက္ေၿခလြတ္သြားၾကတာမ်ားပါတယ္။

ဘယ္အရာမွ မၿမဲပါ။

Source: MoneySense

လူေတြဟာ တခါခ်မ္းသာလာၿပီဆိုရင္  တသက္လံုး ခ်မ္းသာမႈၿမဲၿမံေနမယ္လို႔ ထင္မွတ္မွားၾကပါတယ္။ မသိစိတ္ထဲမွာ ကိုယ့္လက္ထဲက စည္းစိမ္ ၊ အာဏာေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ေနၾကတာပါ။

ေအာက္ေၿခလြတ္တတ္သူမ်ားအေၾကာင္း

Source: The Cut

စည္းစိမ္ေတြ ၊ အာဏာေတြပိုင္ဆိုင္လာတဲ့ အခါ လူေတြဟာ ေအာက္ေၿခလြတ္  ေမာက္မာတတ္လာၾကပါေတာ့တယ္။  ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထီမထင္ၿပဳတတ္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ေလသံနဲ႔ အၿပဳအမူေတြလည္း တင္းမာလာတတ္ၿပီး  ၿပင္ပအသိုင္းအဝိုင္းသာမက ဇနီးခင္ပြန္းတို႔ကိုပင္ ေမာက္မာခ်င္လာပါတယ္။

Source: The Cut

ဒီလိုေတြ လံုးဝအၿဖစ္မခံဘဲ ကိုယ့္ရဲ႕ စည္းစိမ္ကို တိုးပြားသထက္ တိုးပြားေအာင္ ၾကံေဆာင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။