ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္မွာျဖစ္ေစ ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လူတုိင္းနဲ႔အဆင္ေျပေအာင္ ေပါင္းသင္းနုိင္ဖို႔က မလြယ္ကူလွပါဘူး။

လူ႕အႀကိဳက္သိဖို႔လိုအပ္ျခင္း

Source: Medical Daily

အခါးႀကိဳက္တဲ့သူကိုအခါးေပး၊ အခ်ိဳႀကိဳက္တဲ့သူကုိအခ်ိဳေပးဆုိတဲ့အတုိင္း လူအမ်ားနဲ႔ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရတဲ့အခါမွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနတတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားကုိလည္း သိရွိနားလည္ဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။

အကူအညီေပးဖုိ႔မတံု႔ဆိုင္းပါနဲ႔

Source: jonesbrownlaw.com

ကိုယ့္ရဲ႕မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ အကူအညီေတြလိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ မိမိအေနနဲ႔ တတ္နုိင္သေလာက္အကူအညီမ်ိဳးကုိေပးဖုိ႔ ဝန္မေလးသင့္ပါဘူး။ လုိအပ္တဲ့အကူအညီမ်ိဳးကိုမေပးဘဲ မ်က္နွာလႊဲေနတာမ်ိဳးဟာ မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ အမူအက်င့္မဟုတ္ပါဘူး။

နားေထာင္ေပးတတ္ပါေစ

Source: huffingtonpost.com

မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ စိတ္ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မ်ိဳးမွာ သင္ဟာသူတုိ႔အတြက္ စိတ္ခ်ရတဲ့ရင္ဖြင့္ေဖာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ပူပင္မႈေတြကုိ သင့္ဆီမွာရင္ဖြင့္လုိက္ျခင္းျဖင့္ အပူေတြေလွ်ာ့သြားေအာင္ ကူညီေပးနုိင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေစ။

ကုိယ္ခ်င္းစာနာတတ္ပါ

Source: joshuanhook.com

တဖက္သားဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္ေပမယ့္ သူတုိ႔အပူေတြအေပၚမွာ စာနာနားလည္ေပးနုိင္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေစ။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားလက္ကိုင္ထားၿပီး ကိုယ္တတ္နုိင္တဲ့ဖက္က တတ္စြမ္းသေရႊ႕ ကူညီေဖးမေပးျခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြအတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္လုိက္ပါ။