ဘဝမွာအဓိကက်တဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုကေတာ့ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့စိတ္ဓာတ္ကုိ ေအာင္စိတ္လို႔တင္စားခ်င္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ခ်င္တဲ့လူတိုင္းမွာ ေအာင္စိတ္ရွိသင့္ပါတယ္။ ေအာင္စိတ္ကို ဘယ္လုိေမြးျမဴၾကမလဲ။

ခြန္အားရွိတဲ့စိတ္ဓာတ္

Source: jrcgrupo.com.br

လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘဝမွာ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါတယ္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္က အားအင္ခ်ိနဲ႔ မမာမက်န္းျဖစ္ေနလည္း စိတ္ဓာတ္ခြန္အားရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ဘဝမွာဘယ္ေတာ့မွ လဲၿပဳိတယ္ဆိုတာ မရွိနုိင္ပါဘူး။

ျပင္းထန္တဲ့စိတ္ဓာတ္

Source: theecologist.org

ကိစၥတစ္ခုကုိျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္၊ ရေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးက ျပင္းထန္တဲ့စိတ္ဓာတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မျဖစ္မေန စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးကို ဘဝရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈေတြအတြက္ ေမြးျမဴထားသင့္ပါတယ္။

ထက္ျမတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္

Source: Shutterstock

ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ ေရွ႕တန္းေရာက္ခ်င္တဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ စိတ္ဓာတ္ထက္ျမက္ေနဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ အနိုင္မခံ အရံႈးမေပး စိတ္ဓာတ္နဲ႔ဘဝတိုက္ပြဲေတြကို ရင္ဆိုင္တုိက္ခိုက္လုိက္ပါ။

ဇြဲရွိတဲ့စိတ္ဓာတ္

Source: BGR India

မဆုတ္မနစ္ပဲ ဇြဲလံု႕လရွိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့သူဟာ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတုိင္နဲ႔ နီးစပ္ေနတဲ့သူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝအတြက္ဇြဲေကာင္းတဲ့စိတ္ဓာတ္ကလည္း အေျခခံက်တဲ့ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။