ယခုဆိုရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြတင္သာမက အမ်ိဳးသမီးေတြကပါ ေဘာလံုးကစားျခင္းကို နွစ္သက္လာၾကပါျပီ။ အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးသမားအေရအတြက္လည္း မ်ားစြာေပၚထြက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးကမာၻ႔ဖလားျပိဳင္ပြဲကိုလည္း က်င္းပလာၾကပါျပီ။ ထိုကမာၻ႔ဖလားဟာလည္း အမ်ိဳးသားကမာၻ႔ဖလားျပိဳင္ပြဲလိုပဲ ျပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လွတာျဖစ္ပါတယ္။

Source: sillyseason.com

ကဲ့အမ်ိဳးသမီးကမာၻ႔ဖလားအေၾကာင္း တစ္ခ်က္ေျခရာခံၾကည့္ရေအာင္။ ျပိဳင္ပြဲကိုေတာ့ (၁၉၉၁) ခုနွစ္မွာ စတင္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပိဳင္ပြဲေတြလိုပဲ ေလးနွစ္တစ္ၾကိမ္က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးတန္တူညီမွ်မႈကို ေဖာ္ခြ်န္းတဲ့ ျပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့တဲ့ ခုနွစ္ကေတာ့ (၂၀၁၅) ခုနွစ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ ကမာၻ႔ဖလားကိုေတာ့ (၂၀၁၉) ေရာက္မွ ရႈစားရေတာ့မွာပါ။ အမ်ိဳးသမီးကမာၻ႔ဖလားရရိွခဲ့တဲ့အသင္းေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

Source: dailyhive.com

(၁၉၉၁)  ကမာၻ႔ဖလားခ်န္ပီယံ – အေမရိကန္အမ်ိ္ဳးသမီးအသင္း

(၁၉၉၅)  ကမာၻ႔ဖလားခ်န္ပီယံ- ေနာ္ေ၀အမ်ိဳးသမီးအသင္း

(၁၉၉၉)  ကမာၻ႔ဖလားခ်န္ပီယံ- အေမရိကန္အမ်ိ္ဳးသမီးအသင္း

(၂၀၀၃)  ကမာၻ႔ဖလားခ်န္ပီယံ- ဂ်ာမနီအမိ်ဳးသမီးအသင္း

(၂၀၀၇)  ကမာၻ႔ဖလားခ်န္ပီယံ- ဂ်ာမနီအမိ်ဳးသမီးအသင္း

(၂၀၁၁)  ကမာၻ႔ဖလားခ်န္ပီယံ- ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးအသင္း

(၂၀၁၅)  ကမာၻ႔ဖလားခ်န္ပီယံ- အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီးအသင္း

Source: bangkokbobbysports.wordpress.com

အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီးအသင္းကေတာ့ အေအာင္ျမင္ဆံုးအသင္းလို႔ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ဖလားဆုကို သံုးၾကိမ္တိုင္ရရိွထားတာပါ။ (၂၀၁၉) တြင္ေရာဘယ္သူေတြရသြားမွာလဲ။